Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Nisu prihvaćene inicijative za ocjenu ustavnosti zakona o sudskom savjetu i sudijama i o radu

12.11.2020.


Ustavni sud Crne Gore, u sastavu: predsjedavajući sudija Desanka Lopičić i sudije – dr Dragoljub Drašković, Milorad Gogić, Miodrag Iličković, Mevlida Muratović, mr Hamdija Šarkinović i Budimir Šćepanović.

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona i ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

  • u predmetu U-I broj 12/19, većinom glasova, donio Rješenje:

NE PRIHVATA SE inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 118 i st. 2. i 3. Zakona o sudskom savjetu i sudijama ("Sl. list CG", br. 11/2015, 28/2015 i 42/2018)

  • u predmetu U-I broj 3/20, većinom glasova, doino Rješenje:

NE PRIHVATA SE inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 211. Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 74/2019).

  • u predmetu U-II broj 22/19 i 11/20, donio Rješenje:

I POKREĆE SE postupak z a ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o usvajanju cjenovnika komunalnih usluga, broj 01-247, od 31. oktobra 2008. godine, koji je donio Upravni odbor Javnog preduzeća "Čistoća" Pljevlja.

II ODBACUJU SE inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o komunalnom uređenju ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 37/08, 2/10, 18/15 i 30/19), koju je donijela Skupština opštine Pljevlja.

III ODBACUJE SE zahtjev D.O.O."Čistoća" Pljevlja za zastoj postupka u ovom predmetu.

  • u predmetu U-I broj 23/17, donio Odluku:

I UKIDAJU SE odredbe člana 11. stav 1. u dijelu koji glasi: "koji je poslovno sposoban" i stava 2. u dijelu koji glasi: "koji je poslovno sposoban", i u dijuelu koji glasi: "najmanje šest mjeseci prije dana održavanja izbora" Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 4/98, 17/98, 14/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06 i "Službeni list Crne Gore", br. 46/11 i 14/14) i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.

II Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

  • u predmetu U-II broj 39/19, donio Odluku:

I UKIDA SE Odluka o cijenama usluga deponovanja komunalnog otpada na deponiji "Livade" u Podgorici, broj 2/07OD158, od 7. maja 2007. godine, koju je donio Odbor direktora "Deponija" DOO Podgorica i prestaje da važe danom objavljivanja ove odluke.

II              Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda Crne Gore, 09.11.2020.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija