Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA: Nacrt zakona definiše da odbor direktora nekog društva od javnog interesa obavezno imenuje komisiju za reviziju što je suprotno Zakonu o reviziji, kojim je definisano da je to posao skupštine akcionarskog društva

12.10.2017.


Nacrt zakona o privrednim društvima nije usklađen sa važećim Zakonom o reviziji ("Sl. list CG", br. 1/2017 - dalje: Zakon), a uz to ne sadrži norme kojima se uređuje odbor za reviziju. To je istakao na konferenciji "Računovodstveni i poreski propisi" član Senata Državne revizorske institucije i profesor Privrednog prava na Univerzitetu Mediteran Branislav Radulović.

Taj skup je organizovao Institut računovođa i revizora Crne Gore u saradnji sa Poreskom upravom.

Radulović je ukazao da Nacrt zakona definiše da odbor direktora nekog društva od javnog interesa obavezno imenuje komisiju za reviziju što je suprotno Zakonu, kojim je definisano da je to posao skupštine akcionarskog društva.

"Nacrtom zakona predviđa se da u sastavu Komisije za reviziju bude nezavisni direktor što ne postoji u Zakonu. Uz to, predlaže se da u Komisiji za reviziju njen predsjednik mora biti nezavisni direktor, a najmanje jedan član mora biti lice koje je ovlašćeni revizor u skladu sa zakonom ili koje ima odgovarajuća znanja i radno iskustvo u oblasti finansija i računovodstva, a koje je nezavisno od društva. Važeći Zakon utvrđuje samo da najmanje jedan član revizorskog odbora mora imati znanje iz oblasti računovodstva i revizije i ne smije biti zaposleni, akcionar ili član organa upravljanja u pravnom licu", objasnio je Radulović.

Izvršni direktor Instituta računovođa Rade Šćekić govorio je o rizicima u pravljanju - cijene, promjene kurseva stranih, kamatnih stopa koje mogu da utiču na visinu prihoda društva.

"Kreditni rizik je da dužnici ne mogu da izmire dugovanja što bi imalo za rezultat gubitak društva", naglasio je Šćekić.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Marija Mirjačić, 10.10.2017.


Naslov: Redakcija