Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

LISTA KANDIDATA/KINJA KOJI/E SU PREDLOŽENI/NE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRAVILNIKA O USLOVIMA ZA POTREBNU NJEGU I ODGAJANJA DJETETA ZATVORENICE PORODILJE UZ KOJU JE I NOVOROĐENČE


Na osnovu člana 13 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br, 07/2012), Ministarstvo rada i socijalnog staranja objavljuje Listu kandidata/kinja, kojile su predloženi/ne za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o uslovima za potrebnu njegu i odgajanje djeteta zatvorenice porodilje uz koju je i novorođenče.

Na osnovu Javnog poziva nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Pravilnika o uslovima za potrebnu njegu i odgajanje djeteta zatvorenice porodilje uz koju je i novorođenče, objavljenog 27.04.2016. godine, po isteku roka propisanog Javnim pozivom, na adresu Ministarstva rada i socijalnog staranja prispjeli su sljedeći predlozi:

Tijana Žegura, Programski direktor Juventasa · Podgorica, predložena od:

1. NVO "CAZAS- Podgorica;

2. NVO "CeMi"–Podgorica;

3. NVO "Akcija za ljudska prava"-Podgorica;

4. NVO "JUVENTAS"–Podgorica;

5. NVO "Kvir Montenegro"-Podgorica;

6. NVO Roditelji-Podgorica.

Nije prihvaćen predlog NVO "CENTAR ZA GRADANSKO OBRAZOVANJE" iz Podgorice za člana radne grupe zbog nedostavljanja dokumentacije o predloženom kandidatu u skladu sa Javnim pozivom (izjave kandidata, biografija kandidata, fotokopija lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata).

U skladu sa članom 14 Uredbe Ministarstvo rada i socijalnog staranja će, u roku od pet dana od dana objavljivanja ove Liste, donijeti odluku o izboru kandida/tkinje.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 11.05.2016.