Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

STRATEGIJA ZA BORBU PROTIV TERORIZMA


Vlada Crne Gore usvojila je Strategiju za prevenciju i suzbijanje terorizma, pranja novca i finansiranja terorizma 2015-2018. godine i Akcioni plan za njeno sprovođenje do 2016.

Izradom nove strategije iskazuje se opredeljenje Crne Gore da procesom evropskih i evroatlantskih integracija zajednički deluje sa drugim državama i međunarodnim organizacijama sa ciljem jačanja bezbednosti.

U skladu sa Odlukom o zaduživanju i davanju garancija Crne Gore za 2015.Vlada je odobrila zaduženje do osam miliona evra radi kupovine nekretnina za potrebe diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Vlada je usvojila Godišnji izveštaj o stanju u oblasti vodosnabdevanja, upravljanju otpadom i otpadnim vodama, realizaciji prioritetnih aktivnosti u komunalnoj delatnosti sa predlogom prioritetnih projekata za izgradnju komunalne infrastrukture i predlogom mera.

 U nizu mera koje će biti preduzete predviđena je i izrada Zakona u upravljanju komunalnim otpadnim vodama, što je preduslov za punu primenu evropske direktive.

Izvor: Vebsajt Blic, 10.5.2015.