Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

OCJENA ZAKONITOSTI I USTAVNOSTI: Ustavni sud proglasio neustavnim nekoliko zakona i podzakonskih akata, doneo odluku o pokretanju postapaka ustavnosti dvije odluke, dok je odbačen veći broj inicijativa za ocjenu ustavnosti


Ustavni sud je na I sjednici, održanoj 10 februara 2016. godine, kojom je predsjedavala Desanka Lopičić, predsjednica Ustavnog sudau predmetima ocjene ustavnosti zakona i zakonitosti drugih propisa i opštih akata sa Ustavom i zakonom doneo sledeće odluke:

- u predmetu U-I broj 5/12, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za ocjenu ustavnosti odredbe člana 74 Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. list RCG", br. 39/2004,"Sl. list CG", br. 14/2010, 40/2011 - dr. zakon i 47/2015);

- u predmetu U-I broj 2/13, donio rješenje kojim se odbacujeinicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 159 stav 6 i člana 190 stav 1 tačka 1 i stav 3 Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 28/2010, 40/2011 - dr. zakon, 42/2011 - dr. zakon, 6/2013 i 10/2015);

- u predmetu U-I broj 3/13, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 33 stav 5 Zakona o energetici ("Sl. list CG", br. 28/2010, 40/2011 - dr. zakon, 42/2011 - dr. zakon, 6/2013 i 10/2015);

- u predmetu U-I broj 3/14, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze ("Sl. list CG", br. 61/2013 i 6/2014 - ispr.);

- u predmetu U-I broj 8/14, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze ("Sl. list CG", br. 61/2013 i 6/2014 - ispr.);

- u predmetu U-I broj 11/14, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 27 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG", br. 40/2013 i 56/2013 - ispr.);

- u predmetu U-I broj 38/14, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 28a i člana 61 stav 2 Zakona o sudskom savjetu ("Sl. list CG", br. 13/2008, 39/2011, 31/2012, 46/2013, 51/2013, 11/2015 - dr. zakon i 28/2015 - dr. zakon);

- u predmetu U-I broj 3/15, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 197k Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (Sl. list RCG, br. 54/2003, 39/2004, 61/2004 - odluka US, 79/2004, 81/2004 - ispr., 29/2005 - dr. zakon, 14/2007 - odluka US i 47/2007 i "Sl. list CG", br. 12/2007 - dr. zakon, 13/2007 - dr. zakon, 79/2008, 14/2010, 78/2010, 34/2011, 40/2011 - dr. zakon, 66/2012, 39/2011 - dr. zakon, 36/2013 - dr. zakon, 38/2013, 61/2013, 6/2014 - ispr., 60/2014, 10/2015 i 44/2015 - odluka US);

- u predmetu U-I broj 23/15, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 85 stav 1 tačka 2 Zakona o policiji ("Sl. list RCG", br. 28/2005 i "Sl. list CG", br. 86/2009 - dr. zakon i 88/2009);

- u predmetu U-II broj 40/14, donio rješenje kojim se pokrećepostupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o ostvarivanju zdravstvene zaštite u postupku vještačke oplodnje uključujući in vitro fertilizaciju ("Sl. list RCG", br. 30/2005 i 15/2007 i "Sl. list CG", br. 32/2011), koju je donio Upravni odbor Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore;

- u predmetu U-II broj 4/15, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o uvećanju zarade državnim službenicima i namještenicima za obavljanje određenih poslova ("Sl. list CG", br. 54/2010 i 62/2011), koju je donijela Vlada Crne Gore;

- u predmetu U-I broj 23/14, većinom glasova, donio odluku kojom se utvrđuje da odredbe člana 43 stav 6 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006 i 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014 i 47/2014 - odluka US) i člana 5 stav 1 Zakona o izboru Predsjednika Crne Gore ("Sl. list CG", br. 17/2007 i 8/2009 - dr. zakon), nijesu u saglasnosti sa Ustavom Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007 i 38/2013 - Amandmani I-XVI) i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke; Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".

- u predmetu U-II broj 61/12, donio odluku kojom se utvrđuje da Pravilnik o regulaciji maloprodajnih cijena javnih elektronskih komunikacionih usluga ("Sl. list CG", br. 50/2012), koji je donio Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke; Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG" i na način na koji je oblavljen Pravilnik.

- u predmetu U-II broj 66/13, donio odluku kojom se utvrđuje da Uredba o uslovima za odlaganje naplate poreskih i neporeskih potraživanja ("Sl. list CG", br. 67/2009, 23/2010, 62/2010 i 53/2013), koju je donijela Vlada Crne Gore, nije u saglasnosti s Ustavom i zakonom i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke. Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".

Izvor: Vebsajt Ustavnog suda, 10.02.2016.