Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NEOPHODNA IZMJENA PORESKE POLITIKE RADI USKLAĐIVANJA SA EVROPSKIM STANDARDIMA

12.01.2018.


Evropska unija je u decembru objavila "crnu listu" 17 država ili teritorija koje ne sarađuju sa njom u vezi sa poreskom politikom i za koje sumnjaju da ih kompanije koriste za izmještanje dobiti u cilju manjeg plaćanja poreza. Objavljena je i druga "siva lista" država, na kojoj se nalazi i Crna Gora, koje nijesu ispunili sve obaveze usklađivanja poreskog zakonodavstva i koje direktno ili posredno mogu služiti za izbjegavanje plaćanje punog poreza na dobit.

Iz EU je navedeno da će države sa "sive liste" koje ne počnu punu saradnju sa njom u vezi sa poreskom politikom i ne ispune obaveze završiti na "crnoj listi", što će značiti ograničenja u poslovanju odnosno kompanije iz tih zemalja će plaćati pune poreze na dobit u EU.

Iz Ministarstva finansija su odgovorili da će Crna Gora do kraja 2019. ispuniti obaveze i potpisati multilateralni ugovor, čime će stvoriti uslove za utvrđivanje realne dobiti multinacionalnih kompanija.

"Crna Gora, nije na tzv. 'crnoj listi' jer je, u cilju poreske transparentnosti, fer oporezivanja i implementacije mjera protiv erozije baze i premještanja dobiti (BEPS mjere), a u skladu sa smjernicama OECD-a, iskazala spremnost da postane članica Globalnog foruma o transparentnosti i razmjeni informacija (koji će Crnoj Gori pružiti tehničku podršku u implementaciji minimalnih standarda) i potpiše multilateralni ugovor za primjenu mjera koje se, u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premještanja dobiti, odnose na ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja", naveli su iz Ministarstva.

Pojasnili su da države koje su iskazale interes za potpisivanje navedenog ugovora, moraju prethodno da usklade svoje poresko zakonodavstvo i ispune minimum međunarodno utvrđenih standarda.

"Nakon implementacije minimalnih standarda u crnogorsko poresko zakonodavstvo, Globalni forum će izvršiti proces provjere, u cilju identifikacije bilo kojeg područja zakonske ili praktične primjene standarda koji zahtijevaju poboljšanje, te ukoliko se ocijeni da su isti ispunjeni pristupiće se zaključivanju multilateralnog ugovora", saopštili su iz Ministarstva.

Crna Gora se, kako su ukazali, obavezala da će ispoštovati rokove za ispunjavanje kriterijuma, koji se odnose na pristupanje Globalnom forumu i potpisivanje Multilateralnog ugovora, i u narednom periodu posvetiće se primjeni minimalnih standarda BEPS-a.

"Napominjemo da je Generalni Sekretarijat Savjeta EU, u svom pismu istakao da će Crna Gora, nakon ispunjavanja kriterijuma, biti prepoznata kao zemlja u razvoju i pozvana da zaključi navedeni multilateralni ugovor do kraja 2019. godine", naveli su iz Ministarstva.

Na "crnoj listi" države koje ne sarađuju sa EU u vezi poreske politike su Američka Samoa, Bahrein, Barbados, Grenada, Guam, Republika Koreja, Makao, Maršalska Ostrva, Mongolija, Namibija, Palau, Panama, Sveta Lucija, Samoa, Trinidad i Tobago, Tunis i Ujedinjeni Arapski Emirati. Za brojne kompanije u Crnoj Gori, čiji osnivači potiču sa ovih destinacija, kako obećavaju iz Ministarstva, važiće drugačija poreska pravila nakon 2019. godine.

Na "sivoj listi" iz regiona nalaze se i Srbija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Albanija i Turska, kao i brojne egzotične destinacije Kajmanska ostrva, Džersi, Kurasao, Hong Kong, Tajvan,...

Izmještanje ostvarene dobiti u države gdje nema poreza ili su stope veoma niske, kako su naveli iz Ministarstva za posljedicu ima da ostvarena dobit prolazi neoporezovana u državi gdje nastaje, zbog čega EU usmjerava svoje aktivnosti na poboljšanje efikasnosti naplate i sprječavanje izbjegavanja plaćanja poreza.

"Savjet EU je, uzimajući u obzir promjene na međunarodnom nivou, kao prioritet postavio koordinisanje politika za borbu protiv poreske prevare i poreske utaje i izbjegavanja plaćanja dvostrukog oporezivanja na nivou EU i na globalnom nivou i utvrdio kriterijume za ispunjavanje međunarodnih standarda u dijelu poreske transparentnosti i razmjenu informacija za poreske svrhe. S tim u vezi, objavljena je lista nekooperativnih zemalja, odnosno lista zemalja koje se nijesu obavezale da će ispuniti kriterijume koje su u skladu sa poreskom transparentnosću (automatska razmjena informacija i potpisivanje Multilateralnnog ugovora za primjenu mjera koje se, u cilju sprečavanja erozije poreske osnovice i premještanja dobiti, odnose na ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja), fer oporezivanjem i primjenom minimalnih standarda BEPS mjera", saopštili su iz Ministarstva.

"U skladu sa preporukama BEPS-a Crna Gora će usvojiti odgovarajuću zakonsku regulativu za primjenu pravila o transfernim cijenama, odnosno određivanje prihoda i rashoda multinacionalnih preduzeća", saopštili su iz Ministarstva finansija na pitanje da li će biti promjena odnosa države prema firmama u Crnoj Gori čiji osnivači potiču iz država i teritorija koje je navela Evropska komisija i da li Crna Gora sada može da se zaštiti od izvlačenja novca u ove "poreske rajeve" i izbjegavanja plaćanje poreza na taj način.

"Cilj je da se i kod ovih kompanija obezbijedi utvrđivanje dobiti u skladu sa načelom 'van dohvata ruke'. Načelo 'van dohvata ruke' obuhvata transakcije između nepovezanih kompanija, te ukoliko povezane kompanije iskazuju međusobne transakcije koje odstupaju od ovog načela postoje uslovi za primjenu pravila o transfernim cijenama. U sprovođenju ovih ciljeva neophodna je koordinacija između zemalja, da bi se obezbijedile odgovarajuće poreske osnovice, eliminisali sukobi između poreskih sistema i izbjegavanje dvostrukog oporezivanja", najavili su iz Ministarstva.

Oni su naveli da Crna Gora ima relativno nisku stopu poreza na dobit, i da za sada nijesu prepoznate takva postupanja matičnih kompanija u poslovanju sa njihovim povezanim licima koja su rezidenti Crne Gore.

"Međutim, pravila o transfernim cijenama odnose se na sve multinacionalne kompanije, bez obzira na destinaciju, tj. da li se posluje sa rezidentima iz tzv. poreskih rajeva, ili drugih zemalja koje primjenjuju visoke poreske stope. Zbog toga će Crna Gora postupiti u skladu sa smjernicama OECD-a i stvoriti uslove za utvrđivanje realne dobiti grupe multinacionalnih kompanija", pojasnili su iz Ministarstva.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Goran Kapor, 09.01.2018.


Naslov: Redakcija