Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MINISTARSTVO ODRŽIVOG RAZVOJA I TURIZMA: Sivu zonu poslovanja smanjiti kaznama i podizanjem svijesti građana


Siva zona poslovanja, koja u Crnoj Gori i dalje predstavlja jedan od najvećih izazova sa kojima se privreda suočava, može se velikim dijelom smanjiti kaznenom politikom, intenziviranjem kontrola i podizanjem svijesti, ocijenjeno je iz Ministarstva održivog razvoja i turizma.

Siva zona poslovanja prisutna je u velikom broju zemalja u okruženju, ali i šire, pa tako i u Crnoj Gori, a posebno kada je riječ o uslužnim djelatnostima, navode iz Ministarstva.

"Uzrok je dobrim dijelom i nerazumijevanje da, iako nam se čini da smo kratkoročno stekli korist ne prijavljujući, na primjer, smještaj, ako to radimo stalno, i uz to veći broj nas, to naravno značajno utiče na budžet, a time i sve građane uključujući upravo i one koji posluju u oblasti sive ekonomije", objasnili su iz Ministarstva.

Radi se o, kako se dodaje, problemu sa kojim se država suočava godinama.

"Na nama je da postavimo sistem tako da se problem svede na minimum, a posljedice i tog minimuma amortizuju. Sa druge strane, nužna je očigledno šira slika svih o tome da je siva ekonomija godinama unazad uzimala danak turizmu, kao jednoj od nosećih grana privrede, što opet utiče posredno na sve građane", naveli su iz Ministarstva.

Ministarstvo održivog razvoja i turizma je, u cilju suzbijanja sive ekonomije, utvrdilo Prijedlog novog zakona o turizmu usmjeren na suzbijanje sive ekonomije i zaštiti korisnika usluga u turizmu i ugostiteljstvu.

"Ministarstvo je sprovelo i intenzivnije kontrole nadležnih državnih i opštinskih inspekcija sa preduzimanjem mjera i radnji, kao što su rješenja o zabrani obavljanja djelatnosti, pečaćenje objekata, izricanje novčanih kazni prekršajnim nalogom, podnošenjem zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, kontrola realizovanih preduzetih mjera", naveli su iz Ministarstva.

Ministarstvo je sprovelo aktivnosti na koordinaciji pojedinačnog i zajedničkog rada inspekcija, kao i na sinhronizovanom djelovanju turističke privrede i nadležnih državnih i opštinskih organa.

"Siva ekonomija je biznis barijera privrednog poslovanja, prije svega zbog stvaranja nelojalne konkurencije i snižavanja stepena konkurentnosti preduzeća koja legalno posluju, pa je, s tim u vezi, Vlada forimirala Komisiju za njeno suzbijanje po posebno rizičnim oblastima", podsjetili su iz Ministarstva.

Iz Ministarstva su odgovarajući na pitanje koje aktivnosti sprovode na suzbijanju sive ekonomije kada je riječ o nelegalnom izdavanju smještaja, rekli da se izvršenim izmjenama i dopunama zakona o turizmu i o boravišnoj taksi utiče na stvaranje preduslova za bolje ubiranje prihoda, sa akcentom na sprovođenje kaznene politike i sankcija u propisanim okvirima.

"Osim toga, Ministarstvo realizuje i dodatne projekte koji, pored ostalog, imaju za cilj smanjenje sive ekonomije u turizmu, i to na način da omogućavaju bolje praćenje prometa i efikasniju kontrolu od inspekcijskih službi, a to su ustanovljenje Jedinstvene evidencije turističkog prometa i Centralnog turističkog registra, kao i posebne kampanje za pojednostavljeno registrovanje individualnih izdavalaca smještaja", precizirali su iz Ministarstva.

Oni su naveli da kada je u pitanju kampanja Registruj smještaj, pojednostavljenom procedurom pribavlja se odobrenje za rad na osnovu podnijetog zahtjeva sa prilogom atesta za struju koji važi tri godine i dokumentom, odnosno posjedovnim listom, kojim se dokazuje osnov prava korišćenja objekta za smještaj.

Izvor: Vebsajt CdM, 10.07.2016.