Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZA FORMIRANJE PORESKE POLICIJE NEOPHODNE IZMJENE ZAKONA O PORESKOJ ADMINISTRACIJI I ZAKONIKA O KRIVIČNOM POSTUPKU: Tim zakonima trebalo bi da se propišu obaveze i ovlašćenja ove organizacione cjeline u sprovođenju izviđajnih radnji - prikupljanje obavještenja od građana, obavljanje potrebnog pregleda prevoznih sredstava, putnika i prtljaga, pregleda određenih objekata i prostorija državnih organa, privrednih društava, ostvarivanja uvida u njihovu dokumentaciju i oduzimanja po potrebi...


Dalji koraci u formiranju sektora poreske policije zavisiće od odredbi novog akta o sistematizaciji radnih mjesta, čije je usvajanje u proceduri, kao i od eventualne izmjene postojećih propisa koji regulišu ovu oblast, saopšteno je iz Poreske uprave.

Do tada će, kako su naveli, aktivnosti vezane za borbu protiv poreskih utaja i sive ekonomije, koordinaciju sa drugim organima na suzbijanju pojava pranja novca, organizovanog kriminala, koruptivnih radnji u privredi i slično, Poreska uprava realizovati kroz postojeće ljudske resurse - poresku inspekciju, i u saradnji sa ostalim državnim organima - Upravom policije, Upravom za sprječavanje pranja novca i tužilaštvom.

Podsjećaju da postojanje poreske policije  u okviru Poreske uprave i njene nadležnosti nijesu predviđeni Zakonom o poreskoj administraciji ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 80/2004, 29/2005 - dr. zakon, "Sl. list CG", br. 20/2011, 28/2012 i 8/2015), ni Zakonikom o krivičnom postupku ("Sl. list CG", br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - odluka US, 2/2015 - odluka US, 35/2015 i 58/2015 - dr. zakon). Tim zakonima, kako su objasnili, trebalo bi da se propišu obaveze i ovlašćenja ove organizacione cjeline u sprovođenju izviđajnih radnji - prikupljanje obavještenja od građana, obavljanje potrebnog pregleda prevoznih sredstava, putnika i prtljaga, pregleda određenih objekata i prostorija državnih organa, privrednih društava, ostvarivanja uvida u njihovu dokumentaciju i oduzimanja po potrebi...

Iz PU, na čijem je čelu Miomir M. Mugoša, su naveli da bi formiranje sektora, odnosno zapošljavanje službenika koji zbog postojećih zakonskih odredbi ne mogu obavljati zadatke u punom kapacitetu, predstavljalo nepotrebno trošenje dostupnih resursa.

"Iz navedenih razloga sektor poreske policije, iako je predviđen postojećim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Ministarstva finansija, do sada nije formiran", rekli su iz Poreske uprave odgovarajući na pitanje da li će i kada biti formirana poreska policija.

Bivši ministar finansija Radoje Žugić predložio je u martu ukidanje Sektora poreske policije, iako je 20-ak dana prije toga na konkursu izabrao šefa tog sektora Miodraga Martinovića. Sektor poreske policije tada je izbrisan iz novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.

Žugić je pomoćnika direktora Poreske uprave za Sektor poreske policije Martinovića izabrao nakon naredbe Upravne inspekcije da ispoštuje zakon jer su još u januaru 2015. istekli rokovi za izbor šefa poreske policije.

Predsjednik skupštinskog Odbora za ekonomiju Aleksandar Damjanović apelovao je ranije da poreska policija mora da počne da radi i da se tako omogući značajno smanjenje poreskog duga, koji, iznosi nekoliko stotina miliona eura.

Izvor: Vebsajt Vijesti, 09.07.2016.