Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

DONIJETE ODLUKE O RASPODJELI DOBITI I O POVEĆANJU OSNOVNOG KAPITALA CENTRALNE BANKE CG ZA 2018. GODINU

11.04.2019.


Savjet Centralne banke je donio Odluku o raspodjeli dobiti CBCG za 2018. godinu, kao i Odluku o povećanju osnovnog kapitala CBCG za prethodnu godinu, saopšteno je nakon sjednice Savjeta na kojoj je razmatran i usvojen Finansijske izvještaje CBCG za 2018. godinu, sa Izvještajem nezavisnog revizora.

Nezavisni eksterni revizor dao je pozitivno mišljenje na finansijske izvještaje CBCG i ocijenio da finansijski izvještaji prikazuju istinito i objektivno finansijsku poziciju CBCG, kao i rezultate njenog poslovanja i tokove gotovine u skladu sa međunarodnim standardima.

U CBCG napominju da eksterni revizor nije imao preporuka u dijelu finansijskog poslovanja CBCG koje bi se odnosile na nedostatke u sistemu internih kontrola.

"Prema podacima iz ovih izvještaja, ukupni ostvareni prihodi CBCG, u iznosu od 16,7 miliona eura, su za 17 odsto viši u odnosu na plan, odnosno 14 odsto viši u odnosu na 2017. godinu. Ovi podaci, uz činjenicu da u 2017. i 2018. godini nije mijenjana tarifna politika, u smislu povećanja tarifa koje CBCG naplaćuje za svoje usluge i servise koje pruža, potvrđuju da je finansijsko poslovanje CBCG za 2018. godinu bilo veoma uspješno", piše u saopštenju CBCG.

Trendovi na strani troškova poslovanja potvrđuju racionalno poslovanje CBCG. Naime, ukupni troškovi zaposlenih zadržani su na nivou iz 2017. godine, dok su administrativni troškovi izvršeni na nivou planiranih, a operativni su niži od planiranih za sedam odsto.

Kao rezultat ovakvog poslovanja CBCG, u 2018. godini ostvarena je neto dobit u iznosu od cca. 3,57 miliona eura, što je za 37 odsto više od neto dobiti ostvarene u 2017.

"Savjet je usvojio Smjernice za izradu analize rizika i o faktorima rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod obveznika koje nadzire CBCG, kroz koje se, na obuhvatan i jasan način, obveznicima kojima je CBCG nadzorni organ u oblasti sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma pojašnjavaju njihove obaveze u ovom segmentu. Ovim smjernicama se obezbjeđuje da obveznici na jednobrazan način implementiraju odredbe Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma ("Sl. list CG", br. 33/2014 i 44/2018) i da efikasno i efektivno djeluju u postupku procjene rizika u cilju sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma", navode u CBCG.

Krajnji cilj je prevencija i postizanje što boljih rezultata u ovoj oblasti na državnom nivou.

Savjet je usvojio Izvještaj o rezultatima ankete o kreditnoj aktivnosti banaka za IV kvartal 2018. godine, koji pokazuju da su u ovom periodu kreditni standardi za privredu i stanovništvo ublaženi, kao posljedica povećane konkurencije na tržištu.

Prema ocjeni banaka, izražena konkurencija na bankarskom tržištu rezultirala je smanjenjem kamatnih marži, provizija i naknada u posljednjem kvartalu 2018. godine.

Rezultati ankete pokazuju i da je, tokom četvrtog kvartala prethodne godine, tražnja za kreditima privrede i stanovništva porasla. Tražnja privrede bila je vođena potrebom za finansiranjem obrtnih sredstava i restrukturiranjem postojećih dugova, dok su kod stanovništva glavni faktori rasta tražnje potrebe za refinansiranjem postojećih dugova, kao i kupovina nepokretnosti i trajnih potrošnih dobara.


IZVOR: Vebsajt CdM, 08.04.2019.


Naslov: Redakcija