Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O SPRJEČAVANJU KORUPCIJE: Rok za dostavljanje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera 31. mart 2016. godine


Agencija za sprječavanje korupcije još jednom podsjeća da je u toku dostavljanje izvještaja o prihodima i imovini javnih funkcionera, u skladu sa Zakonom o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014). Rok za dostavljanje izvještaja je 31. mart 2016. godine.

Obrazac za izvještavanje je neophodno prvo podnijeti u elektronskoj formi posredstvom internet stranice Agencije, nakon čega se obrascu dodjeljuje bar kod. Zatim se izvještaj sa bar kodom štampa, svojeručno potpisuje i dostavlja Agenciji.

Dostavljeni obrasci bez bar koda nijesu validni za informacioni sistem Agencije.

Neophodna uputstva i instrukcije za popunjavanje i podnošenje izvještaja mogu se naći na internet stranici Agencije, na linku: www.antikorupcija.me/biblioteka

Agencija podsjeća i organe vlasti da je posredstvom iste internet stranice sa linka www.antikorupcija.me/korisnicki-servisi moguće preuzeti i elektronski podnijeti obrazac kataloga poklona javnog funkcionera, kao i izvještaj o sponzorstvima i donacijama. Procedura podnošenja ovih obrazaca je ista kao i kod izvještaja o imovini i prihodima, što znači da su za informacioni sistem Agencije i ovi izvještaji validni samo ukoliko imaju bar kod.

Kontakti Agencije na koje se mogu dobiti bliže informacije o popunjavanju i podnošenju navedenih obrazaca za izvještavanje su dostupni na linku www.antikorupcija.me/o-nama

Izvor: Vebsajt Agencija za sprječavanje korupcije, 09.03.2016.