Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA: Roba se može reklamirati dvije godine od dana kupovine, a ako se kvar desi u prvih šest mjeseci smatra se da vam je proizvod prodat sa greškom. Fiskalni račun je dokaz da ste proizvod kupili u određenoj radnji. Ako se desi da ga izgubite kao dokaz može poslužiti ugovor o prodaji, garantni list, izvod iz banke ili slip ako ste robu platili karticom

11.02.2020.


Građani se svakodnevno nalaze u ulozi potrošača, bilo da kupuju hranu, garderobu, uređaje ii da plaćaju neke usluge. Poslednja anketa, koju je radilo Ministarstvo ekonomije, pokazala je da većina građana nije upućena u svoja potrošačka prava. Često se dešava da kupac kupi neku robu i da nije zadovoljan, ali ne ulaže reklamaciju.

Zakonom o zaštiti potrošača ("Sl. list CG", br. 2/2014, 6/2014 - ispr., 43/2015, 70/2017 i 67/2019) definisano je pravo na reklamaciju.

U slučaju da ste nezadovoljni kupljenom robom, imate mogućnost da zatražite povraćaj novca, zamjenu robe ili popravku o trošku prodavca. Važno je napomenuti da garantni list, koji dobijete uz kupljenu robu, ne znači da istu ne možete prvo reklamirati i zatražiti povraćaj novca ili zamjenu, u suprotnom, ako prvo aktivirate prava iz garancije (opravka, servis proizvoda) nećete moći da koristite pravo reklamacije.

Ako ste kupili neki električni uređaj, a on se pokvario nakon mjesec dana, prvo što treba da uradite je da trgovcu dostavite pisani prigovor – reklamaciju.

Ne obraćajte se serviseru, čak i ako vas trgovac uputi na ovlašćeni servis (što je čest slučaj), jer servis nema nikakvu obavezu prema vama (nije vam prodao robu), a aktiviraćete prava iz garancije proizvoda i izgubiti mogućnost da isti vratite uz povraćaj novca ili zatražite novi.

U reklamaciji detaljno opišite šta se desilo sa uređajem – kada je kupljen, nakon koliko vremena se desio problem i zatražite povraćaj novca, zamjenu proizvoda ili opravku.

Prodavac je dužan i da vam nadoknadi štetu, odnosno umanji cijenu proizvoda, ako se utvrdi da uređaj ima nedostatak, a da o tome niste bili informisani. Uz reklamaciju priložite i kopiju računa koji je dokaz da ste uređaj kupili u određenoj radnji. Trgovac je dužan da se u roku od osam dana izjasni o vašem prigovoru.

Ukoliko trgovac odbije reklamaciju tvrdeći da je proizvod oštećen vašom krivicom, ne treba da objašnjavate prodavcu da niste oštetili proizvod već uložite reklamaciju i zatražite svoja zagarantovana prava. Prema Zakonu, roba se može reklamirati dvije godine od dana kupovine, a ako se kvar desi u prvih šest mjeseci smatra se da vam je proizvod prodat sa greškom. Fiskalni račun je dokaz da ste proizvod kupili u određenoj radnji. Ako se desi da ga izgubite kao dokaz može poslužiti ugovor o prodaji, garantni list, izvod iz banke ili slip ako ste robu platili karticom.

Ako ne možete da se dogovorite sa prodavcem ili jednostavno niste zadovoljni odgovorom na reklamaciju, možete ga prijaviti Tržišnoj inspekciji ili se o vašim pravima informisati kod nevladinih organizacija koje se bave ovim pitanjem.

Tržišna inspekcija interveniše u slučajevima kada trgovac ne odgovara na reklamaciju, zloupotrebljava izraz "garancija", nepošteno posluje ili vam šalje proizvode koje niste naručili, dok civilni sektor može posredovati između vas i prodavca u nastojanju da se slučaj razriješi u vašu korist. U ostvarenju svojih prava dalje se možete obratiti nadležnima za arbitražu i medijaciju, a krajnja opcija je sudski postupak.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Tina Popović, Marija Mirjačić, 2.02.2020.


Naslov: Redakcija