Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OSTVAREN NAPREDAK U POŠTOVANJU LJUDSKIH PRAVA

11.01.2019.


Crna Gora je napredovala u poštovanja ljudskih prava, ali se mora nastaviti sa usvajanjem i primjenom međunarodnih standarda prava kako bi građani dobili efikasnu zaštitu, ocijenio je koordinator za ljudska prava u Građanskoj alijanski (GA), Milan Radović.

On je saopštio da reforme u oblasti temeljnih prava podrazumijevaju nastavak saradnje sa međunarodnim organizacijama i njeno jačanje sa Evropskim sudom za ljudska prava, kako bi se otklonile posljedice kršenja ljudskih prava i sloboda.

"U tom kontekstu posebno treba uložiti trud i napore kada su u pitanju pristupni pregovori sa Evropskom unijom (EU). To ne treba da bude samo štrikiranje obaveza iz akcionih planova i zadržavanje pozicija, već to moraju biti suštinske promjene", rekao je Radović.

On je ukazao da sudski postupci moraju biti efikasniji i da je GA praćenjem tih aktivnosti zapazila dugo trajanje suđenja u predmetima visoke korupcije i ratnih zločina i drugih težih oblika kršenja ljudskih prava, sa trendom višestrukog ukidanja sudskih odluka.

"To posebno brine kada su u pitanju predmeti koji su u krivično-pravnom smislu po pitanju vremena, mjesta i načina vezani za teritoriju Crne Gore i za to teško da može imati opravdanja", naveo je Radović.

On smatra da je potrebno povećati budžete institucija za ljudska prava i osnažiti kapacitete kako bi one mogle adekvatno promovisati poštovanje ljudskih prava i prije svega istraživati slučajeve njihovih kršenja.

"Crna Gora treba da pojača napore u borbi protiv nekažnjivosti za ratne zločine. Dosadašnji rezultati su pokazali da su crnogorske institucije bile veoma pasivne i da nijesu djelotvorno istražile, krivično gonile i sudski kažnjavale za ratne počinjene tokom 90-ih", saopštio je Radović.

Prema njegovim riječima, na počinjanje istraga za ratne zločine koji su se dogodili na prostoru Crne Gore dugo se čekalo, a kada su počele, vodile su se sporo, dok su sudskim postupcima obuhvaćeni neposredni izvršioci.

"Za sedam ratnih zločina koji su procesuirani pred crnogorskim institucijama (Štrpci, Dubrovnik, Bukovica, Deportacije, Kaluđerski laz, Morinj i Pregled pregovaračkog procesa za poglavlja 23 i 24 Klopuh) donijete su tri pravosnažno osuđujuće presude", naveo je Radović.

On je dodao da su pravosnažno osuđene tri osobe, dok su svi drugi oslobođeni.

On je ocijenio da su u Crnoj Gori Romi, prema svim indikatorima, najugroženija društvena grupa i da se suočavaju sa ozbiljnim problemima u svim sektorima društva.

On je saopštio da je u Crnoj Gori od 2004. godine zabilježeno 70 slučajeva napada na novinare i dodao da slobode medija nema bez efikasne istrage i otkrivanje počinilaca i nalogodavaca, kao i procesuiranja tih napada.

"Prema našim podacima od 2004, odnosno od najtežeg slučaja – ubistva glavnog urednika Dana Duška Jovanovića, u Crnoj Gori zabilježeno je više od 70 slučajeva napada na novinare, od čega su 43 slučaja procesuirana, 25 je u radu, a osam prijava je odbačeno", naveo je Radović.

Prema njegovim riječima, sve to ukazuje da država još nema odgovor na napade na novinare i njihovu imovinu, kao ni kako da ih zaštiti u njihovom radu.

Radović je ukazao da je diskriminacija fenomen koji je sa jedne strane po istraživanjima javnog mnjenja jako izražen u Crnoj Gori, dok sa druge građani nijesu ohrabreni ili je ne prepoznaju, pa je i ne prijavljuju nadležnim institucijama.

On je dodao da u prosjeku više od 70 odsto građana Crne Gore smatra da je diskriminisano.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 04.01.2019.


Naslov: Redakcija