Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PORESKA UPRAVA: Postupamo po smjernicama DRI


Poreska uprava (PU) realizovala je značajan dio preporuka Državne revizorske institucije (DRI), preduzimajući mjere na prevazilaženju postojećih izazova i povećanju efikasnosti, koristeći sve dostupne finansijske i organizacione resurse.

Iz PU je saopšteno da u cilju unaprijeđenja funkcionisanja ta institucija postupa po smjernicama, prije svega Vlade, a zatim i DRI, kao tijela nadležnog za ocjenu rada svih državnih organa, koje je uradilo reviziju uspjeha PU u prvoj polovini ove godine.

"Planiranim izmjenama organizacione strukture PU biće omogućeno osnivanje novih organizacionih cjelina, poput Odjeljenja za unutrašnju kontrolu i Odjeljenja za upravljanje rizicima, koje će uz poslovne sektore Uprave biti zaduženo za kreiranje, realizaciju i praćenje plana za obezbjeđenje poštovanja poreskih propisa, sačinjenog od mjera za podsticanje dobrovoljnog poštovanja propisa, ali i mjera inspekcijskog nadzora i prinudne naplate", navodi se u saopštenju.

U skladu sa preporukama DRI, Poreska uprava je, kako se dodaje, izradila i interne procedure za postupanje u oblasti naplate poreskih prihoda i inspekcijskog nadzora, a koje će omogućiti efikasno i jednoobrazno postupanje svih službenika, kako na centralnom, tako i na regionalnom nivou, ali praćenje i ocjenu rezultata njihovog rada.

"Ministarstvo finansija, na inicijativu PU, formiralo je Komisiju za izradu modela za utvrđivanje kriterijuma i procedura za identifikaciju, način klasifikacije i evidencije nenaplativog poreskog duga, čiji je zadatak koordinacija aktivnosti vezanih za efikasno upravljanje poreskim dugovanjima, sređivanje analitičkih kartica poreskih obveznika, segmentaciju i klasifikaciju poreskih dugovanja, uz analizu rizika kada je u pitanju naplata poreza", objasnili su predstavnici PU.

Oni su naveli da je za potrebe unaprijeđenja informacionog sistema PU formirana međuinstitucionalna radna grupa, koja, pored službenika IT sektora PU, obuhvata predstavnike Ministarstva finansija, Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije i Univerziteta Crne Gore, a zadatak je da obezbijedi i realizuje model za stabilizaciju, integraciju i nadgradnju informacionog sistema, radi uspostavljanja precizne baze podataka, kao neophodnog preduslova za efikasnu naplatu poreskih prihoda i razmjenu relevantnih podataka sa ostalim državnim organima.

"Međunarodne institucije, poput Evropske komisije (EK), Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) i Svjetske banke (SB) važni partneri PU na reformi i unaprijeđenju rada tog organa. S tim u vezi, u PU nedavno je boravio tim MMF-a i EK radi sprovođenja projekta TADAT za dijagnostičku ocjenu postojećeg rada PU, kojom će se omogućiti targetiranje prioriteta za dalje jačanje poreskog organa", rekli su iz PU.

Ta aktivnost doprinijela je, kako se dodaje, prepoznavanju slabih karika u organizaciji i funkcionisanju PU, na osnovu čega su jasno precizirani budući projekti, koji će doprinijeti unaprijeđenju konkretnih poslovnih procesa, ali i sveobuhvatnom učinku te institucije, u skladu sa međunarodnom pozitivnom praksom i strateškim opredjeljenjima PU.

"PU održava i uspješnu uzajamnu saradnju, kako sa poreskim upravama regiona, koje se suočavaju sa sličnim izazovima u obezbjeđenju efikasnog funkcionisanja i naplate poreskih prihoda, tako i sa naprednim poreskim upravama EU, koje predstavljaju model za reformu crnogorskog poreskog sistema sa administrativne i legislativne tačke gledišta", podsjetili su iz PU.

Oni su dodali da su radne posjete poreskim upravama Hrvastke, Republike Srpske i Albanije organizovane radi razmjene iskustava u vezi sa modelima informacionih sistema, elektronsku fiskalizaciju poreskih kasa, kao i izradu, realizaciju i praćenje plana za obezbjeđenje poštovanja poreskih propisa.

"Očekuje se da će ovakvim sveobuhvatnim i ozbiljnim pristupom omogućiti tranzicija PU u modernu, proaktivnu instuituciju, koja će podsticanjem dobrovoljnog poštovanja poreskih propisa i sankcionisanjem nelegalnog poslovanja poreskih obveznika, obezbijediti zadovoljavajući stepen fiskalne discipline u Crnoj Gori na dugoročnom nivou", zaključuje se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt RTCG, 09.12.2015.