Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE: Kazna zatvora koja se izvršava u prostorijama za stanovanje još uvjek se ne primjenjuje jer nijesu nabavljeni uređaji za praćenje, niti donešena sva podzakonska akta neophodna za primjenu ovog instituta


Kazna zatvora koja se izdržava u prostorijama za stanovanje, koja kao alternativna krivična sankcija u Krivičnom zakoniku Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015 i 58/2015 - dr. zakon - dalje: KZ) postoji više od dvije godine, i dalje je mrtvo slovo na papiru, jer još nijesu stvoreni uslovi za primjenu ovog instituta.

Naime, iako je od donošenja KZ proteklo više od dvije godine, tehnički uslovi za primjenu ove specifične kazne još nijesu stvoreni, odnosno nijesu nabavljeni uređaji za praćenje, niti donešena sva podzakonska akta neophodna za primjenu ovog instituta iako su crnogorski sudovi u jednom predmetu već izrekli ovu alternativnu kaznu koja je čak postala i pravosnažna.

Kako ističu iz Vrhovnog suda u periodu od avgusta 2013. godine, kada je počela primjena ove krivične sankcije do danas izrečena je samo jedna kazna zatvora koja se izdržava u prostorijama za stanovanje koja je postala pravosnažna u septembru 2015. godine. Međutim, pošto se još nijesu stekli uslovi za izvršenje ove krivične sankcije, osuđeni će očigledno morati da sačeka da nadležno ministarstvo prvo nabavi opremu za praćenje osuđenog lica, kako bi počeo da služi kaznu na koju je osuđen.

"Od početka primjene ovog instituta bio je samo jedan predmet u kome je izrečena ova sankcija i u kome je odluka postala pravosnažna 21. septembra 2015. godine. Razlog tome što nema više presuda i što nijesu ranije izricane ovakve kazne je što se nijesu stekli uslovi za njeno izvršenje. Naime, shodno Zakonu o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti ("Sl. list CG", br. 36/2015) pravosnažnu sudsku odluku kojom se određuje da se kazna zatvora izvršava u prostorijama u kojima osuđeni stanuje, sud koji je donio odluku dostavlja Jedinici za uslovnu slobodu Ministarstva pravde, u roku od osam dana od dana pravosnažnosti te odluke. Jedinica za uslovnu slobodu zatim instalira uređaj za praćenje osuđenog i daje detaljna uputstva o radu uređaja. Kako još nijesu nabavljeni uređaji za praćenje, to nije bila moguća primjena ovakvog izvršenja kazne zatvora", pojasnili su iz Vrhovnog suda.

Osim tehničkih razloga zbog kojih kasni primjena ovog instituta, tu su i nedovoljni kapaciteti u Direkciji za uslovnu slobodu, odnosno nedovoljan broj službenika čiji će zadatak biti da kontrolišu osobe koje su osuđene na ovu kaznu. Takođe, tu je i niz podzakonskih akata koji su trebali da budu usvojeni kako bi ovaj institut mogao da se primjenjuje. Tako je u junu 2015. godine Skupština Crne Gore usvojila Zakon o izvršenju kazni zatvora, novčane kazne i mjera bezbjednosti ("Sl. list CG", br. 36/2015) kojim se omogućava izvršenje kazne zatvora u mjestu stanovanja nošenjem elektronske narukvice.

Ovim zakonom je predviđeno da u Direkciji za uslovnu slobodu u Ministarstvu pravde budu zaduženi službenici koji će, nakon pravosnažne sudske odluke kojom je izrečena kazna zatvora u prostorijama za stanovanje, voditi računa da osuđenici tu kaznu izvršavaju. Za upotrebu te narukvice iz budžeta ovog ministarstva je izdvojeno 250.000 eura.

Kazna zatvora koja se izdržava u prostorijama za stanovanje može se izreći jedino osobama koje se terete za krivično djelo kojim je kazna predviđena do šest mjeseci. Osuđeni kome je određeno izvršenje kazne zatvora na ovaj način ne smije napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija. Ukoliko osuđeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

Osuđenom za krivično djelo protiv braka i porodice koji živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu ili porodičnoj zajednici ne može se odrediti izvršenje kazne zatvora.

KRIVIČNI ZAKONIK CRNE GORE ("Sl. list RCG", br. 70/2003, 13/2004 - ispr. i 47/2006 i "Sl. list CG", br. 40/2008, 25/2010, 32/2011, 64/2011 - dr. zakon, 40/2013, 56/2013 - ispr., 14/2015, 42/2015 i 58/2015 - dr. zakon)

Kazna zatvora koja se izvršava u prostorijama za stanovanje

Član 36a

(1) Ako učiniocu krivičnog djela izrekne kaznu zatvora do šest mjeseci, sud može istovremeno odrediti da će se ova kazna izvršiti tako što će je osuđeni izdržavati u prostorijama u kojima stanuje ukoliko se, s obzirom na ličnost učinioca, njegov raniji život, njegovo držanje poslije učinjenog djela, stepen krivice i druge okolnosti pod kojima je djelo učinio, može očekivati da će se i na taj način ostvariti svrha kažnjavanja.

(2) Osuđeni kome je određeno izvršenje kazne zatvora na način iz stava 1 ovog člana ne smije napuštati prostorije u kojima stanuje, osim u slučajevima propisanim zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija. Ukoliko osuđeni jednom u trajanju preko šest časova ili dva puta u trajanju do šest časova samovoljno napusti prostorije u kojima stanuje, sud će odrediti da ostatak kazne zatvora izdrži u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija.

(3) Osuđenom za krivično djelo protiv braka i porodice koji živi sa oštećenim u istom porodičnom domaćinstvu ili porodičnoj zajednici ne može se odrediti izvršenje kazne zatvora na način iz stava 1 ovog člana.

Izvor: Vebsajt CdM, 09.11.2015.