Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

IZMJENA JAVNOG POZIVA ZA UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOM JAVNOM TENDERU ZA IZDAVANJE U DUGOROČNI ZAKUP ZEMLJIŠTA I AKVATORIJUMA NA LOKACIJI IZMEĐU NJIVICA I UŠĆA SUTORINE, OPŠTINA HERCEG NOVI


Objavljena je Izmjena javnog poziva za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi.

1. U skladu sa tačkom 13. Javnog poziva za učešće na međunarodnom javnom tenderu za izdavanje u dugoročni zakup zemljišta i akvatorijuma na lokaciji između Njivica i ušća Sutorine, Opština Herceg Novi (u daljem tekstu: "Javni poziv"), objavljenom dana 17. aprila 2015. godine u međunarodnom glasilu The Financial Time, dnevnom listu "Pobjeda" i na internet stranici Savjeta za privatizaciju i kapitalne projekte, Ministarstva održivog razvoja i turizma i www.tourismprojects.me, Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte – Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta ovim putem obavještava zainteresovana lica o izmjeni Javnog poziva:

1.1. U tački 7. stav 2. Javnog poziva mijenja se i glasi:

"Krajnji datum i vrijeme za otkup Tenderske dokumentacije je 7. septembar 2015. godine, do 16 sati (po lokalnom vremenu)."

1.2. U tački 10. stav 2. Javnog poziva mijenja se i glasi:

"Ponuda mora pristići najkasnije do 14. septembra 2015. godine, do 12 časova (po lokalnom vremenu) na naznačenu adresu, bez obzira na koji način je pošiljka upućena."

2. Ostali elementi Javnog poziva ostaju nepromijenjeni.

3. Za sva pitanja u vezi sa Javnim pozivom i njegovom izmjenom, zainteresovana lica mogu kontaktirati Tendersku komisiju za valorizaciju turističkih lokaliteta na navedene adresu i kontakte:

Savjet za privatizaciju i kapitalne projekte

Tenderska komisija za valorizaciju turističkih lokaliteta

Ulica Karađorđeva bb


81000 Podgorica

Kontakt osoba: Tamara Pešić, sekretarka Tenderske komisije

Tel: +382 20 446 390;

Fax: +382 20 446 215;

E-mail: tamara.pesic@mrt.gov.me

Izvor: Vebsajt Seretarijat za razvojne projekte, 08.06.2015.