Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

CENTAR ZA MONITORING I ISTRAŽIVANJE: Netransparentnost veliki problem Agencije za sprječavanje korupcije


Sjednice Savjeta Agencije za sprječavanje korupcije treba da budu javne, a ta institucija mora da nađe model saradnje sa civilnim sektorom, ocijenjeno je na panelu Centra za monitoring i istraživanje CeMI.

Istraživački tim CeMI-ja uradio je kratku analizu "Agencija za sprječavanje korupcije – da li smo spremni?" koja je predstavljena na istoimenom panelu.

Direktorica Odjeljenja za istraživanje javnih politika u CeMI-ju, Ana Selić, rekla je da je transparentnost jedan od najvećih problema u radu Agencije za sprječavanje korupcije.

"Prije svega, sjednice Savjeta nisu javne. Model saradnje sa civilnim sektorom još uvijek nije pronađen. Članovi Savjeta odobravaju prisustvo civilnog sektora prije svake sjednice. Dok su se usvajali podzakonski akti o finansiranju političkih partija, civilnom sektoru je zabranjeno da prisustvuje u na toj sjednici, iako su neki od njih učestvovali u stvaranju krovnog zakona", rekla je Selić.

Rad Agencije, kako je navela, opstruiraju i konstantni sukobi unutar Savjeta.

"Tu se potenciraju situacije gdje je jedan član Savjeta izabran suprotno Zakonu o državnoj revizorskoj instituciji ("Sl. list RCG", br. 28/2004, 27/2006 i 78/2006 i "Sl. list CG", br. 17/2007, 40/2011 - dr. zakon i 31/2014)", rekla je Selić, a kako je dodala, postoji konstatan pritisak javnosti zbog načina izbora direktora Savjeta.

Selić je ukazala da dva mjeseca nakon uspostavljanja Agencije još uvijek nisu ispunjena sva sistematizovana radna mjesta u toj instituciji.

"Na sajtu Agencije postoji informacija o samo 23 zaposlenih, i dobili smo informaciju iz te institucije da je u proteklom periodu zaposleno još 17, što znači da još uvijek ostaje 15 nepopunjenih radnih mjesta. Otvoren je jedan postupak za javne nabavke i počelo se sa usvajanjem podzakonskih akata", navela je Selić.

CeMI, kako je istakla, predlaže da se ujednači definicija organa vlasti u Zakonu o sprječavanju korupcije ("Sl. list CG", br. 53/2014) i Zakonu o lobiranju ("Sl. list CG", br. 52/2014), da se omoguće administrativne istrage pokretanjem postupka po službenoj dužnosti, kao i da se uputi Upravnom sudu inicijativa sa svim postojećim žalbama na izbor članova Savjeta, kao izbor direktora Agencije.

"Ono što mi predlažemo je da se uradi analiza potreba Agencije i da se na osnovu nje kreira nacrt budžeta za narednu godinu. Potrebno je popuniti sva sistematizovana radna mjesta", rekla je Selić.

Predsjednica UO Centra za demokratsku tranziciju CDT Milica Kovačević smatra da bi Agencija mogla da napravi iskorake u pogledu povećanja transparentnosti sređivanjem podataka postojeće baze imovinskih kartona javnih funcionera.

"To je cijela jedna istorija, to je deset godina podataka za više hiljada funakcionera, koja je nažalost zpuštena. Trenutno neupotrebljiva, a mogla bi da bude znanje ovog društva i da posluži za planiranje politika", rekla je Kovačević.

Pomoćnica direktora Agencije za sprječavanje korupcije Svetlana Rajković rekla je da su izbori u Tivtu odličan momenat za testiranje svih kapaciteta te institucije.

"Sistematizacija je morala da se dese i sistematizacijom smo predvidjeli pet mjesta u odsjeku za finansiranje političkih partija. Na samom startu imamo četiri od pet službenika u tom odsjeku, iduće sedmice ćemo za sva ostala sloodna mjesta raspisati oglase. Mislim da smo dosta brzo, u dva mjeseca, uspjeli da obezbijedimo 17 ljudi", navela je Rajković.

U instituciji, kako je dodala, postoji interni dogovor da se još tri službenika iz drugih odsjeka uključe u rad na kontroli i finansiranju političkih partija.

"Lokalni izbori će nam pokazati koliko nam ljudstva i znanja treba, što je meni mnogo važnije", zaključila je Rajković.

Izvor: Vebsajt CdM, 09.03.2016.