Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

DRŽAVNA REVIZORSKA INSTITUCIJA: Pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Ministarstva javne uprave

09.10.2019.


Državna revizorska institucija (DRI) dala je pozitivno mišljenje na finansijski izvještaj Ministarstva javne uprave za 2018. godinu i na usklađenost poslovanja sa propisima.

"Finansijskom revizijom Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva javne uprave za 2018. godinu, nadležni Kolegijum DRI stekao je razumno uvjerenje da isti daje istinit i objektivan prikaz iskazanih primitaka i izdataka u skladu sa prihvaćenim okvirom finansijskog izvještavanja za javni sektor", navodi se u saopštenju.

Revizijom pravilnosti poslovanja Ministarstva javne uprave nijesu utvrđene materijalno značajne neusklađenosti poslovanja istog sa važećim propisima.

"Ne modifikujući izraženo mišljenje na usklađenost poslovanja sa propisima, nadležni Kolegijum DRI preporučuje Ministarstvu javne uprave da u saradnji sa Ministarstvom finansija vrši planiranje izdataka za sudske sporove na osnovu realnih projekcija, u skladu sa evidencijom o sudskim sporovima koji se vode protiv njih. Ministarstvo javne uprave, je u zahtjevu za budžetskim sredstvima za 2020. godinu planiralo sredstva za ove namjene, a na osnovu tužbenih zahtjeva koji su u toku, odnosno uspostavljene interne evidencije sudskih sporova", dodaju iz DRI.

Konačan Izvještaj o reviziji Godišnjeg finansijskog izvještaja Ministarstva javne uprave za 2018. godinu je objavljen na zvaničnoj internet stranici Državne revizorske institucije.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 07.10.2019.


Naslov: Redakcija