Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

POTPISAN MEMORANDUM O RAZUMIJEVANJU O PROGRAMU DOSTOJANSTVENOG RADA ZA 2015-2017. GODINE


Vlada Crne Gore potpisala je sa socijalnim partnerima Memorandum o razumijevanju o Programu dostojanstvenog rada za 2015-2017. godinu.

U ime Vlade Memorandum su potpisali predstavnici Ministarstvo rada i socijalnog staranja, a socijalne partnere su predstavljali Savez sindikata Unija slobodnih sidikata Crne Gore i Unija poslodavaca Crne Gore, i Međunarodne organizacije rada (MOR), koju predstavlja Međunarodna kancelarija rada, sa ciljem da međusobno sarađuju i promovišu i unaprijede dostojanstveni rad u Crnoj Gori.

"Potpisnici ovog Memoranduma saglasili su se i formulisali prioritete Programa dostojanstvenog rada za period od 2015. do 2017. godine, koji se odnose na jačanje socijalnog dijaloga, promovisanje zapošljavanja i povoljnih uslova za održiva preduzeća i formalizaciju neformalne ekonomije", navela je ministarka rada i socijalnog staranja, Zorica Kovačević.

Kovačević je rekla da će Međunarodna organizacija rada u okviru tog Programa pomoći u prikupljanju sredstava i obezbjediće tehničku saradnju za njegovu primjenu, "u skladu sa svojim pravilima i procedurama, i u skladu sa raspoloživim sredstvima i uslovima koji će biti usaglašeni u pisanoj formi".

"MOR i Ministarstvo rada i socijalnog staranja i socijalni partneri nadgledaće primjenu Programa povremeno i to putem Nadzornog odbora, kako bi procijenili ostvareni napredak u realizaciji Programa", dodala je ona.

Prema riječima ministarke, Program dostojanstvenog rada za 2015-2017. godinu u skladu je sa ključnim prioritetima Vlade Crne Gore i Okvirom za razvojnu pomoć Ujedinjenih Nacija za 2012-2016. godinu i trebao bi da doprinese ostvarivanju njihovih ciljeva.

"Program dostojanstvenog rada takođe će značajno doprinijeti primjeni Ugovora o stabilizaciji i pridruživanju Crne Gore Evropskoj Uniji i dostizanju nacionalnih razvojnih ciljeva", istakla je ministarka Kovačević.

Izvor: Vebsajt RTCG, 07.10.2015.