Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

FINALNI DOKUMENTI ZA UPRAVLJANJE SLIVOM RIJEKE DRINE


U okviru Projekta upravljanja slivom rijeke Drine na zapadnom Balkanu pripremljeni su finalni dokumenti Okvir za upravljanje životnom sredinom i društvom i Okvir politike preseljenja.

Projekat finansira Globalni fond za okoliš (GEF) – Specijalni fond za klimatske promjene (SCCF) i ima za cilj jačanje kapaciteta u Crnoj Gori, BiH i Srbiji za planiranje i implementaciju integrisanog upravljanja slivom rijeke Drine. Projekat ima za cilj i ispunjavaje ciljeva koji se odnose na prilagođavanje klimatskim promjenama, kao i ublažavanje ovih promjena, odnosno ispunjavanje kratkoročnih i dugoročnih ciljeva GEF Strategije prilagođavanja na klimatske promjene.

Javni konsultativni sastanak u vezi sa nacrtima navedenih dokumenata održan je 19. januara 2016. godine u prostorijama JP Sportski Centar u Nikšiću. Na sastanku su predstavljeni ciljevi, komponente i predviđeni rezultati Projekta, kao i nacrti pripremljenih dokumenata Projekta. Omogućeno je učesnicima da iznesu svoje stavove i primjedbe u vezi s istim, a zapisnik sa sastanka čini sastavni dio dokumenata.

ESMF_GEF SCCF 2015_LOCAL_04.03.2016 sa javnim konsultacijama.

FIN DRAFT ESMF_GEF SCCF 2015 for public disclosure_with PDReport_09.02.2016.

RPF Montenegro_Drina Project_English.

RPF Montenegro_Drina Project_local language.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 07.03.2016.