Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 7. marta 2016. godine održane sednice Odbora za rodnu ravnopravnost, Zakonodavnog odbora, Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport - Razmotreni prijedlozi zakona


133. śednica Odbora za ekonomiju, finansije i budžet

Odbor je na 133. śednici, u skladu sa Poslovnikom Skupštine Crne Gore ("Sl. list RCG", br. 51/2006 i 66/2006 i "Sl. list CG", br. 88/2009, 80/2010, 39/2011, 25/2012, 49/2013, 32/2014 - odluka US i 42/2015), Akcionim planom za jačanje kontrolne i nadzorne uloge Skupštine, Planom rada Odbora za 2016. godinu, a imajući u vidu i aktivnosti u prethodnom četvorogodišnjem periodu, razmotrio primjenu Zakona o efikasnom korišćenju energije, koji je Skupština usvojila 16. decembra 2014. godine.

U cilju praćenja i unapređenja stanja u oblasti energetske efikasnosti, Odbor je 19. aprila 2012. godine održao konsultativno saslušanje na temu: "Javni dijalog o održivom korišćenju energije u Jugoistočnoj Evropi – stanje u Crnoj Gori" - sa posebnim osvrtom na primjenu Zakona o energetskoj efikasnosti. Takođe, 24. marta 2014. godine, Odbor je održao konsultativno saslušanje na temu: "Efikasno korišćenje energije, stanje u Crnoj Gori sa osvrtom na Nacrt zakona o efikasnom korišćenju energije".

Tokom rasprave ukazano je na stepen ostvarenja planiranih ciljeva, aktivnosti koje se preduzimaju u cilju podizanja svijesti o značaju poštovanja principa energetske efikasnosti, projektima koji se realizuju (MEEP AF, EEPPB, ENERGY WOOD II i solarni katuni), kao i poteškoćama u primjeni Zakona, posebno u dijelu energetske efikasnosti zgrada, ispunjavanju obaveza od strane državnih organa i jedinica lokalnih samouprava i inspekcijskog nadzora.

Śednici su, u skladu sa članom 67 Poslovnika, prisustvovali predstavnici: Ministarstva ekonomije, Zajednice opština Crne Gore, Privredne komore Crne Gore, Njemačkog društva za međunarodnu saradnju (GIZ), NVO "Građanska alijansa" i NVO "Crnogorski centar za energetsku efikasnost".

Odbor je, takođe, podržao razloge za donošenje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, za koji je predloženo donošenje po skraćenom postupku.

U okviru tekućih pitanja dogovoreno je da se naredne śednice Odbora održe 21. i 28. marta 2016. godine.

65. śednica Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je na održanoj śednici razmotrio i jednoglasno podržao:

•Prijedlog zakona o inovativnoj djelatnosti, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Vlada Crne Gore;

•Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o Centru za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana WISE, koji je Skupštini Crne Gore podnijela Vlada Crne Gore.

Prijedlogom zakona o inovativnoj djelatnosti će se normativno urediti inovativna djelatnost i dati zakonski okvir za uspostavljanje novih instrumenata u inovativnoj djelatnosti, kao i za poboljšanje postojećih instrumenata u oblasti naučnoistraživačke djelatnosti.

To će omogućiti da inovacije postanu stub razvoja dinamičnog i relevantnog okruženja za razvoj nauke i istraživanja. Takođe, omogućiće se da naučne ustanove i javna i privatna preduzeća iskoriste svoju aktivniju ulogu u istraživanjima i razvoju.

Otvoriće se mogućnosti za:

 • transfer tehnologija;
 • povezivanje naučnoistraživačkih ustanova, tj. naučne i akademske zajednice sa privrednim sektorom u realizaciji primijenjenih i razvojnih istraživanja;
 • poboljšanje kompetitivnosti malih i srednjih preduzeća i promocija preduzetništva;
 • podršku start-up privrednim društvima.

 Inovativne organizacije u smislu ovog zakona su:

 • naučno-istraživačke ustanove;
 • centri izvrsnosti;
 • ustanove visokog obrazovanja;
 • centri za transfer tehnologija;
 • naučno-tehnološki parkovi;
 • inovaciono preduzetnički centri;
 • poslovni inkubatori;
 • privredna društva i djelovi privrednih društava.

Pored toga, Prijedlogom zakona je uređeno da inovativnu djelatnost može da obavlja i fizičko lice, pronalazač – inovator. Po prvi put Prijedlogom zakona se uređuje obaveza Vlade za donošenje strategije inovativne djelatnosti na period od pet godina.

Najznačajnija novina odnosi se na uvođenje novih instrumenata u naučni sistem Crne Gore, kao što su:

 • Centar za transfer tehnologija;
 • Naučno-tehnološki park i
 • Inovaciono-preduzetnički centar.

Ova tri nova instrumenta, pored postojećih naučnih ustanova, centara izvrsnosti i ustanova visokog obrazovanja, omogućiće dalje podizanje nivoa i kvaliteta ukupne istraživačke zajednice u Crnoj Gori, i njene uporedivosti van granica naše države.

Odbor za prosvjetu, nauku, kulturu i sport je u svojstvu zainteresovanog Odbora podržao Prijedlog zakona o potvrđivanju ugovora o Centru za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana WISE. Ministri nauke Zapadnog Balkana potpisali su Sporazum o osnivanju Centra za istraživanje i inovacije kojim su obuhvaćene Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Hrvatska, Makedonija i Srbija.

WISE će prvenstveno raditi na podsticanju saradnje domaćih naučnika i naučnika u inostranstvu, sa posebnim naglaskom na naučnu dijasporu, u svrhu omogućavanja zajedničkog korišćenja velikih istraživačkih infrastruktura i podsticanje naučnih centara izvrsnosti. WISE će podsticati mobilnost mladih istraživača i doktoranata u regionu Zapadnog Balkana, te između regiona i drugih zemalja.

Aktivno će raditi na jačanju saradnje i koordinacije između naučnih organizacija, u cilju boljeg strateškog ulaganja u istraživačku infrastrukturu, kao i na produbljivanju i podsticanju saradnje između naučnih organizacija i industrije. Centar za istraživanje i inovacije Zapadnog Balkana podsticaće mobilnost mladih istraživača i naučnika u regionu Zapadnog Balkana, kao i između regiona i drugih zemalja, zahvaljujući zajedničkoj instituciji koja će predstavljati bazu saradnje na polju nauke i istraživanja.

Osim članova Odbora, śednici su prisustvovale dr Sanja Vlahović, ministarka nauke i Smiljana Prelević, sekretarka Ministarstva nauke.

151. śednica Zakonodavnog odbora

Na održanoj 151. śednici, Zakonodavni odbor je razmotrio i pozitivno se izjasnio o:

 • Prijedlogu zakona o potvrđivanju Sporazuma o osnivanju Fonda za Zapadni Balkan,
 • Prijedlogu zakona o inovativnoj djelatnosti,
 • Prijedlogu zakona o prekograničnoj razmjeni električne energije i prirodnog gasa,
 • Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o poštanskim uslugama i
 • Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o crnogorskom državljanstvu.

Predloženi dnevni red śednice proširen je sa Prijedlogom zakona o potvrđivanju Konvencije o mirenju i arbitraži u okviru KEBS-a, o kojem se Odbor pozitivno izjasnio.

U skladu sa članom 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Odbor nije razmotrio: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o žigu, Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti topografija poluprovodnika i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna.

60. śednica Odbora za rodnu ravnopravnost

Odbor za rodnu ravnopravnost je na održanoj 60. śednici razmotrio Prijedlog zakona o mladima, u dijelu svoje nadležnosti, i nakon rasprave, jednoglasno odlučio da ga podrži. Takođe, Odbor je odlučio da predloži Odboru za prosvjetu, nauku, kulturu i sport, kao matičnom odboru, da predloži Skupštini da ovaj Prijedlog zakona usvoji.

U okviru tačke tekuća pitanja Odbor je informisan o predstojećim aktivnostima, kao i aktivnostima između śednica.

Śednici Odbora prisustvovali su: predstavnici predlagača zakona - generalna direktorica Direktorata za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete Mubera Kurpejović, načelnik Odjeljenja za normativno pravne poslove i harmonizaciju propisa u Ministarstvu prosvjete Mijajlo Đurić, projektna menadžerka u Delegaciji EU u Crnoj Gori Mladenka Tešić i savjetnica za politička pitanja u Delegaciji EU u Crnoj Gori Aleksandra Perović.

Izvor: Press služba Skupštine, 07.03.2016.