Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

PORESKA UPRAVA: Pokretanje stečaja za 176 pravnih lica

08.02.2019.


Poreska uprava (PU) tokom januara 2019. godine podnijela je zahtjeve za pokretanje stečajeva kod 176 poreskih obveznika čija je ukupna vrijednost duga 8.331.415 eura.

"Ova aktivnost biće nastavljena i u narednim mjesecima, kada će Privrednom sudu biti predati predlozi za otvaranje stečaja kod svih obveznika koji su izašli iz reprograma, a ne mogu izmiriti dug, kao i kod značajnog broja ostalih dužnika kod kojih mjere naplate nijesu dale efakat", rečeno je iz PU. Iz te institucije napominju da su u prethodnom periodu ukinuli rješenja o reprogramu za više od 1.500 poreskih obveznika, zbog kašnjenja s izmirivanjem reprogramiranih i tekućih obaveza, te da je istima na taj način dospio ukupan dug.

"Svi ovi obveznici u kontinuitetu su predmet svih dostupnih mjera prinudne naplate, a krajnja mjera je predlaganje stečajnog postupka nakon što se iscrpe svi ostali mehanizmi naplate", dodali su iz PU.

Na pitanje koliko su takvih postupaka pokrenuli ukupno prošle godine i kolika su ukupna dugovanja, iz PU su odgovorili da od početka primjene Zakona o reprogramuporeskog potraživanja ("Sl. list CG", br. 83/2016) podnijeti su prijedlozi za otvaranje stečaja kod 42 poreska obveznika s ukupnom vrijednošću duga od preko šest miliona eura, a tokom januara 2019. godine za 176 poreskih obveznika sa vrijednošću duga od 8.331.415,10 eura.

Ova mjera se, inače, preduzima za dvije kategorije poreskih obveznika – prema obveznicima kojima su ukinuta rješenja o reprogramu i prema obveznicima kod kojih već duže vrijeme nije moguće naplatiti dospjeli poreski dug ni na koji drugi način.

Zakon o reprogramu poreskog potraživanja usvojen je krajem 2016. godine. Za reprogram se na početku prijavilo skoro 6,5 hiljada dužnika, a uslovi su bili da uplate jednokratno 10 odsto ukupnog duga na početku, a preostali dio plaćaju u 60 mjesečnih rata.

Samo za pokretanje 1.500 stečajeva, prema važećem cjenoviku suda, PU bi kao pokretač morala ove godine da izdvoji čak 600.000 eura na ime takse. Zbog toga se ovih dana sve više spekuliše da bi taksa za pokretanje stečaja u iznosu od minimalnih 400 eura mogla biti za PU prepolovljena na 200 eura.

Na pitanje, da li je tačno da je menadžment PU postigao dogovor sa predsjednikom Privrednog suda Blažom Jovanićem da se prepolovi taksa za pokretanje stečaja ovom državnom organu na iznos od 200 eura, iz PU nijesu eksplicitno odgovorili.

"Imajući u vidu da u skladu sa članom 60 Zakona o stečaju ("Sl. list CG", br. 1/2011, 53/2016, 32/2018 - odluka US i 62/2018 - odluka US) Privredni sud određuje visinu avansa na ime troškova stečajnog postupka, koji je predlagač stečaja dužan da uplati, to će Poreska uprava po svakom pojedinačnom slučaju vršiti uplate iznosa utvrđenih od strane suda", saopštili su iz PU.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Milorad Milošević, 05.02.2019.


Naslov: Redakcija