Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

MONTENEGROBERZA: Na berzi moguće prikupiti do 100 miliona eura za budžet


Na Montenegroberzi bi, za potrebe finansiranja budžeta Crne Gore, u 2016. godini bilo moguće prikupiti iznos od 50 miliona do 100 miliona eura, saopštio je njen izvršni direktor Gojko Maksimović.

"Ova godina na crnogorskom tržištu kapitala će biti puna izazova. Sa pravom očekujemo da će nam Vlada, odnosno Ministarstvo finansija, ukazati priliku i dio planiranih zaduženja za ovu godinu obezbijediti kroz emisiju obveznica na domaćem tržištu kapitala", rekao je Maksimović.

On očekuje da će se 2016. godine realizovati i emisija nekih novih hartija od vrijednosti, što kroz emisiju obveznica, što kroz realizaciju postupaka inicijalnih javnih ponuda.

"Problem likvidnosti ćemo pokušati da riješimo kroz implementaciju podržavaoca likvidnosti – market makera, kao i kroz potencijalno priključivanje regionalnim platformama za povezivanje tržišta (SEE link), koje su pokrenule Zagrebačka, Makedonska i berza iz Sofije", rekao je Maksimović.

On smatra da će ova godina takođe biti značajna i sa stanovišta regulative.

"Pretpostavljam da ćemo u 2016. godini imati usvojen novi Zakon o tržištu kapitala, koji će biti potpuno usaglašen sa evropskom regulativom, pa će nužne izmjene za sve učesnike na tržištu biti izazovne", ocijenio je Maksimović.

On očekuje da će crnogorsko tržište kapitala uspjeti da navedenu regulativu iskoristi kao komparativnu prednost i da će ona kroz postojeće poreske olakšiće i najpovoljnije poreske stope, donijeti nove investitore kao i učesnike na tržištu.

Maksimović je ocijenio da je 2015. godina bila uspješna i da je karakterišu pozitivni trendovi na tržištu.

"To je četvrta godina uzastopno u kojoj godišnji prinosi na crnogorskom tržištu kapitala, iskazani kroz kretanje indeksa, završavaju sa pozitivnim predznakom", rekao je Maksimović.

Na Montenegroberzi je, kako je rekao, u prošloj godini ostvaren promet od oko 65 miliona eura, što je 40 odsto manje u odnosu na uporedni podatak iz 2014. godine.

"Navedeni pad nastao je prevashodno zbog izostanka primarne prodaje državnih obveznica na domaćem tržištu kapitala. Ukoliko bismo upoređivali samo trgovinu realizovanu na sekundarnom tržištu kapitala, dobijamo podatak da je ukupan promet u prošloj godini oko deset miliona, odnosno 18 odsto, veći u odnosu na 2014. godinu", rekao je Maksimović.

Na segmentu vlasničkih hartija od vrijednosti, realizovano je trgovine u vrijednosti od oko 42 miliona eura, što predstavlja oko 65 odsto ukupnog prometa na Montenegroberzi u prošloj godini.

Maksimović je rekao da je najveći dio prometa ostvaren trgovinom akcijama Crnogorskog elektroprenosnog sistema, Crnogorskog Telekoma, Jugopetrola.

"Te kompanije učestvuju sa skoro 65 odsto u ukupnom prometu akcija", objasnio je Maksimović.

Oko 26 odsto ukupnog prometa ostvareno je na sekundarnom tržištu državnih i korporativnih obveznica. Najveći dio trgovine obveznicama odnosi se na državne obveznice koje dospijevaju u martu 2018. godine i sa navedenim hartijama je trgovano oko 15,4 miliona eura.

Trgovina korporativnim obveznicama Hipotekarne banke, koje dospijevaju u novembru 2021. godine, čini oko sedam odsto ukupnog prometa ostvarenog trgovinom obveznicama.

Promet ostvaren na segmentu investicionih fondova (otvoreni i zatvoreni) čini oko devet odsto ukupnog prometa.

Maksimović je podsjetio i da je 1. aprila 2015. godine uvedeno računanje novog indeksa, MNSE10, koji prati kretanje deset najlikvidnijih hartija od vrijednosti na crnogorskom tržištu kapitala.

Izvor: Vebsajt CdM, 07.01.2016.