Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

REGULATORNOJ AGENCIJI ZA ENERGETIKU DOSTAVLJEN ZAHTJEV ZA UTVRĐIVANJE DOZVOLJENOG PRIHODA I CIJENA ZA PERIOD OD 2017. DO 2019. GODINE: Nove cijene struje važile bi od 1.januara 2017. godine


Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES), elektrodistributivni sistem (CEDIS) i operator tržišta električne energije (COTEE), dostavili su Regulatornoj agenciji za energetiku (RAE) zahtjeve za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za period od naredne do 2019.

Na osnovu tih zahtjeva formiraće se eventualno nove cijene struje koje će važiti od 1. januara naredne godine.

CGES i CEDIS dostavili su početkom septembra zahtjeve za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena od naredne do 2019, a COTEE samo za narednu.

Iz RAE su saopštili da svi zainteresovani mišljenja i primjedbe na zahtjeve mogu dostaviti u roku od osam dana od dana objavljivanja.

CGES je RAE dostavio zahtjev za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena za korišćenje prenosnog sistema električne energije, CEDIS za korišćenje distributivnog sistema, a COTEE za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i naknade za rad operatora tržišta električne energije.

CGES je za treći regulatorni period, koji počinje 1. januara naredne godine, a završava 31. decembra 2019, zahtjeve podnio na osnovu detaljne analize ukupnih troškova poslovanja za regulisanu djelatnost, troška amortizacije, povrata na sredstva i ostalih poslovnih, vanrednih i vanposlovnih prihoda.

CGES za narednu godinu zahtijeva regulatorni prihod od 29,04 miliona eura, za 2018. 31,17 miliona, a za 2019. 25,32 miliona eura.

Za treći regulatorni period ukupni troškovi poslovanja CGES-a na koje se može uticati predlažu se u iznosu od oko osam miliona eura za narednu godinu, 8,5 miliona eura za 2018. i 8,49 miliona za 2019.

Troškovi poslovanja na koje se djelimično može uticati predlažu se, po godinama, u iznosu od oko 5,6 miliona eura, 5,75 miliona eura, odnosno 5,8 miliona.

Iz CGES-a su saopštili da troškovi poslovanja na koje se ne može uticati u narednoj godini iznose 2,52 miliona eura, u 2018. 2,59 miliona, a u posljednjoj godini regulatornog perioda 2,62 miliona.

Predložena vrijednost troška amortizacije je oko 6,6 miliona eura za narednu godinu, 6,44 miliona eura za 2018. i 6,55 miliona eura za 2019.

Povrat na sredstva po godinama iznosi 10,03 miliona, 11,4 miliona i 12,22 miliona.

Iz CEDIS-a su kazali da će dokumentaciju za utvrđivanje regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena dostavljati RAE po fazama, prema stepenu gotovosti, do konačnog roka koji predviđaju metodologije.

Funkcionalna cjelina Elektroprivrede (EPCG) Distribucija, izdvojena je u junu u zasebno preduzeće CEDIS.

Osnivač CEDIS-a je EPCG u kojem ima 100 odsto vlasništva. CEDIS će u okviru jedinstvenog elektroenergetskog sistema Crne Gore obavljati djelatnost distribucije električne energije.

CEDIS je nezavisna kompanija koja će imati upravljačku funkciju i za svoje obaveze odgovarati cjelokupnom imovinom.

Drugi regulatorni period završava se 31. decembra 2016. godine.

Izvor: Vebsajt RTCG, 06.09.2016.