Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O RADU: Roditeljsko odsustvo je pravo jednog od roditelja da koristi odsustvo sa rada zbog njege i staranja o djetetu. Roditeljsko odsustvo se može koristiti u trajanju do 365 dana od dana rođenja djeteta

06.03.2019.


U 2018. godini oko 200 očeva u Crnoj Gori je koristilo pravo na roditeljsko odsustvo, ukazali su iz Ministarstva rada i socijalnog staranja, dodajući da je za prava po osnovu rođenja djeteta tokom prethodne godine opredijeljeno više od 16 miliona eura.

"Za prava po osnovu rođenja djeteta, koja uključuju refundacije na ime porodiljskog odsustva, naknade po osnovu rođenja djeteta i naknade za novorođeno dijete u 2018. godini opredijeljen je iznos od oko 16,4 miliona eura, u 2017. godini oko 15,48 miliona, a u 2016. godini oko 15,51 miliona eura", navode u Ministarstvu.

U tom Valdinom resoru objašnjavaju da je roditeljsko odsustvo pravo jednog od roditelja da koristi odsustvo sa rada zbog njege i staranja o djetetu.

"Roditeljsko odsustvo se može koristiti u trajanju do 365 dana od dana rođenja djeteta. Roditelj može da počne da radi i prije isteka roka do 365 dana od dana rođenja djeteta, ali ne prije nego što protekne 45 dana od dana rođenja djeteta.U slučaju prekida roditeljskog odsustva, roditelj nema pravo da nastavi korišćenje roditeljskog odsustva", pojašnjavaju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Naglašavaju da, ako jedan od roditelja prekine korišćenje roditeljskog odsustva, drugi ima pravo da koristi neiskorišćeni dio roditeljskog odsustva.

"Zaposlena žena može da otpočne porodiljsko odsustvo 45 dana, a obavezno 28 dana prije porođaja. Napominjemo da majka djeteta ne može prekinuti korišćenje porodiljskog odsustva prije nego što protekne 45 dana od dana rođenja djeteta. Nakon proteka roka od 45 dana nakon rođenja djeteta, otac može da otpočne korišćenje prava na roditeljsko odsustvo do 365 od dana rođenja djeteta", ukazuju u Ministarstvu.

Važno je, ističu, napomenuti da je porodiljsko odsustvo pravo majke, a roditeljsko odsustvo pravo oba roditelja, kako majke, tako i oca djeteta.

Iz Poreske uprave su ukazali da je najviše očeva na roditeljskom odsustvu tokom 2018. godine bilo u Podgorici, a najmanje u Mojkovcu, Plužinama, Tivtu i Žabljaku.

"Posmatrano tokom obračunskih perioda 2018. godine, sada je 203 muškarca koji su koristili roditeljsko. Po opštinama to izgleda ovako: Andrijevica dva, Bar 12, Beraneo sam, Bijelo Polje osam, Budva 13, Cetinje šest, Danilovgrad četiri, Herceg Novi tri, Kolašin pet, Kotoršest6, Mojkovac jedan, Nikšić 30, Plav tri, Plužine jedan, Pljevlja osam, Podgorica 63, Rožaje 22, Tivat jedan, Ulcinj šest i Žabljak jedan", precizirali su u Poreskoj upravi.

Podaci se ne razlikuju mnogo u odnosu na 2017. godinu, kada je, na nivou države, pravo na roditeljsko odsustvo iskoristilo tačno 200 muškaraca. Ipak, znatno je drugačija situacija bila godinu ranije, kada je samo u Podgorici to pravo koristilo čak 155 očeva.

"Tokom 2016. godine 425 muškaraca je koristilo roditeljsko odsustvo", istakli su u Poreskoj upravi, navodeći da ih je, osim u glavnom gradu, znatno više bilo u Pljevljima 46, Baru 34, te Bijelom Polju i Nikšiću po 29.

U Ministarstvu rada i socijalnog staranja objašnjavaju da zaposlena žena za vrijeme trudnoće, kao i žena koja ima dijete mlađe od tri godine, ne može raditi duže od punog radnog vremena, niti noću, dok se za situaciju kada zaposlena žena ima dijete koje je starije od dvije godine ostavlja mogućnost da ista može raditi noću, ali samo ukoliko je za takav rad dala pisanu saglasnost.

Kako dodaju, i jedan od roditelja koji ima dijete sa težim smetnjama u razvoju, kao i samohrani roditelj koji ima dijete mlađe od sedam godina, može raditi duže od punog radnog vremena, odnosno noću, samo na osnovu pisanog pristanka.

"Ukoliko zaposlena žena prekine sa korišćenjem prava na roditeljsko odsustvo ili se odluči da nakon isteka roka od obaveznih 45 dana od dana rođenja djeteta nastavi sa radom, ona ima pravo da pored dnevnog odmora, sa poslodavcem dogovori i odsustvo sa rada od 90 minuta radi dojenja djeteta", naglasili su u Ministarstvu, zaključujući i da ukoliko roditelji imaju dijete kojem je potrebna pojačana njega, jedan od zaposlenih roditelja ima pravo da radi polovinu punog radnog vremena dok dijete napuni tri godine.


IZVOR: Vebsajt CdM, Žana Novović, 01.03.2019.


Naslov: Redakcija