Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O JAVNIM NABAVKAMA: Neophodna izmjena Zakona u dijelu skraćivanja rokova za žalbu, ukidanju žalbe na tendersku dokumentaciju i određene elemente koji će uticati da se što brže realizuje proces javnih nabavki


Na sjednici Odbora udruženja informacionih i komunikacionih tehnologija, održanoj 29. juna 2016. godine, przentovan je Kodeks ponašanja trgovačkih, profesionalnih i udruženja potrošača u elektronskom poslovanju, zatim aktuelnosti iz oblasti sistema javnih nabavki.

Kodeks je prezentovala predstavnica Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije Sonja Veljić Vlahović. Da bi Zakon o elektronskoj trgovini ("Sl. list RCG", br. 80/2004, "Sl. list CG", br. 41/2010, 40/2011 - dr. zakon i 56/2013) u potpunosti implementirao Direktivu 2000/31/EZ bilo je potrebno inovirati ga između ostalog i u dijelu koji se odnosi na kodeks ponašanja. On uređuje osnovna načela etike, zabrane podsticanja mržnje izaštite poštovanja ličnosti, posebnosti zaštite prava maloljetnika, lica sa invaliditetomi druga pitanja od značaja za davaoce i korisnike usluga informacionog društva. Cilj Kodeksa je da doprinese obavljanju poslovnih aktivnosti u duhu poslovnog morala, dobrih poslovnih običaja, kao i podizanje nivoa informisanosti korisnika usluga informacionog društva u Crnoj Gori.

Aleksandar Mitrović, predstavnik Privredne komore u Koordinacionom timu za unaprjeđenje sistema javnih nabavki, prisutne je upoznao sa aktivnostima Komore na unapredjenju položaja ponuđača u postupcima javnih nabavki i predočio predstojeće aktivnosti prilikom izrade novog Zakona o javnim nabavkama. Istakao je da je jedan od velikih problema za proces javnih nabavki žalbe na tendersku proceduru, gdje se proces zaustavlja i prolongira na štetu svih učesnika. U cilju prevazilaženja tog problema, u narednim mjesecima, ima inicijativa iz ministarstava da se radi na izmjeni Zakona u dijelu skraćivanja rokova za žalbu, ukidanju žalbe na tendersku dokumentaciju i određene elemente koji će uticati da se što brže realizuje proces javnih nabavki.

Postoji i inicijativa da se, u skladu sa direktivama, ukine pravo prventvene primjene kriterijuma najniža cijena, već da se vrati na raniji kriterijum, koji je bio zakonom utemejen, sistem ekonomski najpovoljnije ponude, da se razrade podkriterijumi kako bi se došlo do najkvalitetnije ponude i najboljeg proizvoda.

U narednom periodu favorizovaće se sistem e-javnih nabavki, nematerijalizacija, kao i sistem koordinacije tako da će sami naručioci, po službenoj dužnosti, od državnih organa pribavljati dokaze o bonitetu ponuđača, kao i o ostalim potvrdama koje izdaju državni organi, kako bi maksimalno relaksirali ponuđači. Očekuje se i smanjenje iznosa za taksi.

Implementacija navedenih inicijativa očekuje se tek iduće godine, zbog administrativnih procedura koje moraju biti ispoštovane. Nakon što se formira radna grupa koja će pripremiti Nacrt dokumenta, zatim ga dati na uvid zainteresovanim subjektima za dostavljanje kometara, razmatrati i uključiti prispjele sugestije, a kao zemlja koja je kandidat za članstvo u EU,dokument se mora poslati Evropskoj komisiji na usaglašavanje.

U rasparavi, koja je uslijedila nakon izlaganja Mitrovića, privrednici su postavljali pitanja uz sugestije vezane za sistem javnih nabavki. Koliko će novi Zakon unaprijediti postojeće pitanje odgovornosti ponuđača i naručioca, sukcesivnim isporukama, da li će e-nabavke biti obavezujuće, bila su neka od pitanja.

Mitrović je pozvao prisutne da dostave svoje sugestije i mišljenja i pisanim putem Komori, kako bi se iste dalje procesuirale prilikom izmjene regulatornog okvira u ovoj veoma značajnoj oblasti i upoznao sa narednim aktivnostima Komore na uspostavljanju help deska na sajtu Komore za ponuđače radi jednostavnije pripreme ponuda.

Izvor: Vebsajt Privredne komore, 04.07.2016.