Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O IZBORU KANDIDATA/KINJE ZA ČLANA/ICU RADNE GRUPE ZA IZRADU PRIJEDLOGA ZAKONA O ZAPOŠLJAVANJU I OSTVARIVANJU PRAVA IZ OSIGURANJA OD NEZAPOSLENOSTI


Na osnovu člana 14 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija ("Sl. list CG", br. 07/2012), ministar rada i socijalnog staranja donosi Odluku o izboru kandidata/kinje za člana/icu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

1. Za člana/icu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, izabrana je Ksenija Martinović.

Obrazloženje

Ministarstvo rada i socijalnog staranja je uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje člana Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, objavljenog 08. aprila 2016. godine. Po isteku roka propisanog javnim pozivom, na adresu Ministarstva rada i socijalnog staranja prispjeli su predlozi od strane sljedećih nevladinih organizacija:

NVO "Građanska Alijansa", iz Podgorice, NVO "Asocijacija za demokratski prosperitet – ZID", iz Podgorice, NVO "Crnogorski ženski lobi", iz Podgorice, NVO "4Life", iz Podgorice, NVO "Education and Training Center", iz Podgorice, NVO "CEDEM", iz Podgorice, NVO "Centar za prava djeteta", iz Podgorice, NVO "Crnogorsko udruženje studenata političkih nauka MAPSS", iz Podgorice, NVO "Da zaživi selo", iz Pljevalja, kojim predlažu Kseniju Martinović, za člana Radne grupe.

Na osnovu uvida u dostavljenu dokumentaciju Komisija za otvaranje predloga kandidata je utvrdila da gore navedene nevladine organizacije ispunjavaju uslove u skladu sa članom 10 i 12 Uredbe.

Ministarstvo rada i socijalnog staranja raspisalo je Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje jednog člana Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti, a kako je predložen samo jedan kandidat od strane nevladinih organizacija, Komisija za otvaranje predloga kandidata je dostavila predlog ministru da se za članicu Radne grupe izabere taj kandidat.

Imajući u vidu navedeno, a u skladu sa članom 14 Uredbe, ministar rada i socijalnog staranja donosi odluku kojom se Ksenija Martinović, bira za članicu Radne grupe za izradu Prijedloga zakona o zapošljavanju i ostvarivanju prava iz osiguranja od nezaposlenosti.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo rada i socijalnog staranja, 04.05.2016.