Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti pojedinih odredaba Zakona o parničnom postupku

05.04.2021.


Ustavni sud Crne Gore, u sastavu: predsjednik Suda Budimir Šćepanović i sudije – dr Dragoljub Drašković, Milorad Gogić, Miodrag Iličković i Desanka Lopičić

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona i ustavnosti i zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

•           u predmetu U-I broj 16/20, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Ispravke Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku ("Službeni list Crne Gore", br. 42/19);

•           u predmetu U-I broj 43/20, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o zdravstvenoj zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Službeni list Crne Gore", br. 12/18 i 64/20);

•           u predmetu U-II broj 22/18, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti oredaba člana 29. stav 4. tačka 2. i stav 5. i člana 38. stav

2. Pravila doktorskih studija, br. 08-583, koja je donio Senat Univerziteta Crne Gore, na sjednici od 26. februara 2015. godine;

•           u predmetu U-II broj 23/19, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ocjenu ustavnosti i zakonitosti Granskog kolektivnog ugovora za informativnu, grafičku i izdavačku djelatnost, koji su zaključili Sindikat informativne, grafičke i izdavačke djelatnosti i Odbor udruženja šumarstva, drvne industrije, celuloze i papira, grafičke i izdavačke djelatnosti Privredne komore Crne Gore;

•           u predmetu U-II broj 19/20, donio Rješenje o ne prihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 4. tačka 2. u dijelu koji glasi: "reklamnih panoa i bilborda van poslovnog prostora" Odluke o lokalnim komunalnim taksama Glavnog grada - Podgorica ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 40/19), koju je donijela Skupština Glavnog grada - Podgorica;

•           u predmetu U-II broj 25/20, donio rješenje :

I           NE PRIHVATA SE inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 45. stav 1., u dijelu koji glasi: "a osnov za utvrđivanje naknade je metar kvadratni stambenog, odnosno poslovnog prostora", Odluke o održavanju čistoće na teritoriji Glavnog grada Podgorice ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 9/20), koju je donijela Skupština opštine Glavnog grada - Podgorica;

II          ODBACUJE SE zahtjev za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji donijetih na osnovu osporene odredbe Odluke;

•           u predmetu U-II broj 39/20, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o programu i načinu polaganja stručnog ispita za rad u oblasti sporta ("Službeni list Crne Gore", br. 38/19);

•           u predmetu U-II broj 2/21, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o utvrđivanju tržišne vrijednosti nepokretnosti za 2020. godinu ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 20/20), koju je donio predsjednik Opštine Ulcinj;

•           u predmetu U-II broj 22/19 i 11/20, donio odluku:

I           UKIDA SE Odluka o usvajanju cjenovnika komunalnih usluga, broj 01-247, od 31. oktobra 2008. godine, koji je donio Upravni odbor Javnog preduzeća "Čistoća" Pljevlja i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

II          ODBIJA SE zahtjev D.O.O."Ćistoća" Pljevlja za zastoj postupka po ovom predmetu.

III         Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je Odluka objavljena;

•           u predmetu U-V broj 7/20, donio Rješenje oodbacivanju predloga za rješavanje sukoba nadležnosti između Ustavnog suda Crne Gore i Vrhovnog suda Crne Gore;


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda Crne Gore, 31.03.2021.


Naslov: Redakcija