Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O VODAMA

Član 1

U Zakonu o vodama ("Sl. list RCG", br. 27/2007 i "Sl. list CG", br. 32/2011, 47/2011 - ispr. i 48/2015) u članu 46 stav 4 mijenja se i glasi:

"Protiv rješenja iz stava 2 ovog člana koje je donio nadležni organ lokalne uprave može se izjaviti žalba glavnom administratoru, a protiv rješenja koje je donio nadležni organ uprave Ministarstvu".

Član 2

U članu 112 stav 4 briše se. Dosadašnji st. 5 i 6 postaju st. 4 i 5.

Član 3

U članu 124 stav 3 riječi: "stav 5" zamijenjuju se riječima: " stav 4".

Član 4

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 04.02.2016.