Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LIČNOM IMENU - Tekst propisa


PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O LIČNOM IMENU

Član 1

U Zakonu o ličnom imenu ("Sl. list CG", br. 47/2008) član 1 mijenja se i glasi:

"Ovim zakonom uređuje se određivanje, promjena i upotreba ličnog imena crnogorskog državljanina."

Član 2

U članu 18 stav 2 riječi: "konačnog, odnosno" brišu se.

Član 3

Član 19 mijenja se i glasi:

"Upravni nadzor nad primjenom ovog zakona vrši Ministarstvo."

Član 4

Član 20 mijenja se i glasi:

"Novčanom kaznom od 50 eura do 1.000 eura kazniće se crnogorski državljanin koji se u pravnom saobraćaju ne služi ličnim imenom, koje je upisano u matični registar, odnosno matičnu knjigu rođenih (član 4 stav 1)."

Član 5

Danom stupanja na snagu ovog zakona prestaje da važi član 150 Zakona o izmjenama i dopunama Zakona kojima su propisane novčane kazne za prekršaje ("Sl. list CG", br. 40/2011).

Član 6

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore", a primjenjivaće se od dana početka primjene Zakona o upravnom postupku ("Sl. list CG", br. 56/2014 i 20/2015).

Izvor: Press služba Vlade Crne Gore, 04.02.2016.