Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

ODLUKA O BLIŽIM USLOVIMA ZA DAVANJE KREDITA BANKAMA U SLUČAJU POTREBA ZA LIKVIDNOŠĆU: Novom Odlukom definisani uslovi pod kojima vrhovna monetarna institucija može odobriti kredit za likvidnost poslovnoj banci

04.12.2017.


Savjet Centralne banke (CBCG) usvojio je Odluku o bližim uslovima za davanje kredita bankama u slučaju potreba za likvidnošću.

Odlukom koja je usvojena u cilju usaglašavanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o Centralnoj banci Crne Gore ("Sl. list CG", br. 70/2017), definisani su uslovi pod kojima vrhovna monetarna institucija može odobriti kredit za likvidnost poslovnoj banci.

"Osim što kredit mora biti obezbijeđen propisanim sredstvima obezbjeđenja i što se može koristiti isključivo za izmirivanje dospjelih obaveza prema deponentima i drugim povjeriocima, neohodno je da budu ispunjeni i uslovi da je banka solventna, a u slučaju uzimanja dnevnog i noćnog kredita i da je za održavanje dnevne likvidnosti iskoristila 50 odsto izdvojenih sredstava obavezne rezerve", navodi se u saopštenju CBCG.

Danom stupanja na snagu te odluke prestaje da važi Odluka o bližim uslovima za davanje kredita bankama za održavanje likvidnosti ("Sl. list CG", br. 15/2011), kao i Odluka o odobravanju finansijske pomoći u krajnjoj instanci ("Sl. list CG", br. 15/2011), čime se ispunjava zahtjev postavljen pregovaračkim Poglavljem 17 - ekonomska i monetarna politika, u dijelu koji se odnosi na institucionalnu nezavisnost centralne banke i zabranu monetarnog finansiranja.

Savjet je usvojio i kvartalni izvještaj o poslovanju banaka i mikrofinansijskih institucija (MFI), u kojem je konstatovano da je poslovanje banaka tokom trećeg kvartala ove godine karakterisao rast svih ključnih bilansnih pozicija - aktive, kredita i potraživanja, depozita i kapitala.

"Kreditna aktivnost banaka je intenzivirana, a učešće nekvalitetnih kredita u ukupnim je, na kraju septembra, iznosilo 7,4 odsto, što je pad od 21,57 odsto, na godišnjem nivou. Koeficijent solventnosti na agregatnom nivou iznosio je 16,78 odsto, što je iznad regulatornog minimuma", rekli su iz CBCG.

Visok nivo likvidnosti i solventnosti bankarskog sektora, kako je saopšteno, uz navedene tendencije, doprinosi njegovom nesmetanom funkcionisanju, a time i očuvanju i jačanju finansijske stabilnosti.

Banke su, u toku trećeg kvartala, iskazale pozitivan finansijski rezultat, u iznosu od 30 miliona EUR.

Savjet je usvojio finansijski plan CBCG za narednu godinu, koji je pripremljen na osnovu izvršenja finansijskog plana za devet mjeseci ove godine i projekcija očekivanih prihoda i rashoda u narednoj godini.

"Planom se obezbijeđuju potrebni uslovi za ostvarivanje ciljeva i izvršavanje funkcija CBCG, a pripremljen je u skladu sa principima racionalnog i odgovornog poslovanja. Troškovi poslovanja zadržani su na istom nivou kao i u ovoj godini. Ukupni prihodi su planirani u iznosu koji je osam odsto viši u odnosu na plan za ovu godinu", dodaje se u saopštenju.

Savjet je usvojio i set odluka kojima se obezbijeđuju preduslovi za primjenu Međunarodnog standarda finansijskog izvještavanja 9, od 1. januara naredne godine, kojim se na novi način vrijednuju finansijska imovina i obaveze banaka.

"U tom smislu, izmijenjene su odluke kojima se uređuje upravljanje kreditnim rizikom u bankama, adekvatnost kapitala banaka, kontni okvir banaka i izvještavanje banaka prema CBCG", dodaje se u saopštenju.

Savjet je usvojio i Odluku o izvještajima koji se dostavljaju CBCG o platnom prometu, kojom se utvrđuju obveznici, sadržaj, način i rokovi za dostavljanje podataka o platnom prometu, koje CBCG koristi u statističke svrhe, radi praćenja platnog prometa, uključujući i korišćenje platnih instrumenata u Crnoj Gori.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 30.11.2017.


Naslov: Redakcija