Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PERCEPCIJA PRAVOSUĐA U CRNOJ GORI: 76 odsto sudija i 96 odsto tužilaca smatra da je tužilaštvo efikasno, ali 46 odsto advokata i 44 odsto građana ne misli tako

04.07.2018.


Većina građana, 56 odsto, smatra da crnogorsko pravosuđe nije nezavisno, a čak 61 procenat ističe da je korupcija u ovoj oblasti veoma ili uglavnom prisutna, pokazalo je istraživanje "Percepcija pravosuđa u Crnoj Gori", nedavno objavljeno na zvaničnom sudskom portalu sudovi.me.

Da pravosuđe nije nezavisno smatra i polovina crnogorskih advokata, ali i predstavnika poslovnog sektora. U nezavisnost pravosuđa vjeruje preko 90 odsto nosilaca sudske i tužilačke funkcije.

Istraživanje je radila agencija "Ipsos", uz podršku Svjetske banke, a pokazalo je da i 61 odsto ispitanika iz poslovnog, odnosno privatnog sektora smatra da je korupcija u pravosuđu veoma ili uglavnom prisutna, a tog mišljenja je 29 odsto ispitanih advokata, ali i jedan odnosno dva odsto sudija i tužilaca.

Istraživanje je rađeno na uzorku od 1.151 građanina, od kojih je 337 imalo iskustva sa sudskim slučajem u kome je prvostepena presuda donesena u prethodne tri godiune, 300 predstavnika poslovnog sektora (100 sa iskustvom u sudskim slučajevima), 120 advokarta, 243 sudije i 95 tužilaca, te 112 administrativnih radnika.

Kako se navodi u istraživanju, percepcija rada pravosuđa mjerena je preko kriterijuma efikasnost, kvalitet, dostupnost, pravičnost i integritet.

Sudije i tužioci smatraju da su jako efikasni, pa je 97, odnosno 96 odsto njih saopštilo da je sudstvo efikasno. Sa tim se, međutim ne slažu advokati i građani - 51 odsto advokata i 41 odsto građana smatra da sudovi nijesu efikasni.

Čak 76 odsto sudija i 96 odsto tužilaca smatra da je tužilaštvo efikasno, ali 46 odsto advokata i 44 odsto građana ne misli tako.

Kad je u pitanju kvalitet rada sudstva, sudije i tužioci ponovo smatraju da obavljaju kvalitetan posao - preko 90 odsto ispitanika, ali sa tim nijesu saglasni građani, advokati i poslovni sektor.

Tako skoro polovina advokata, građana i ispitanika iz privatnog sektora ne smatra da sudije kvalitetno rade.

Sudije i tužioci smatraju da je crnogorsko pravosuđe pravično (95 i 93 odsto). Međutim 44 odsto građana, 37 odsto ispitanika iz poslovnog sektora i 42 procenta anketiranih advokata ne ocjenjuje pravosuđe kao pravično.

Čak 47 odsto građana koji nijesu imali iskustvo sa sudskim slučajem ocijenilo je da sudstvo nije nezavisno. Od ispitanika koji su imali iskustvo sa crnogortskim sudovima, 54 procenta smatra da sudstvo nije nezavisno.

Sličan opis stanja dali su i predstavnici poslovnog svijeta - 48 odsto onih koji su imali iskustva sa sudskim slučajem smatraju da sudstvo nije nezavisno. Iako nijesu imali iskustvo sa sudovima, 46 odsto predstavnika poslovnog svijeta ocijenilo je da sudstvo nije nezavisno.

Uspostavljanje nezavisnog, profesionalnog i efikasnog pravosuđa jedan je od glavnih uslova za zatvaranje poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Na ispunjavanju ovog kriterijuma upozoravaju sa svih evropskih adresa.

Trećina sudija vjeruje da tužioci ne rade kvalitetno

Kad je tužilaštvo u pitanju, trećina sudija smatra da tužioci ne rade kvalitetno, a sa tim je saglasno 42 odsto ispitanih advokata i predstavnika poslovnog svijeta i 47 procenata građana.

Dvije trećine sudija, tužilaca i advokata, ali i ispitanika u poslovnom sektoru ocjenjuje pozitivnim kvalitet rada advokata. Nešto manje građana je ubijeđeno u kvalitet rada advokata - 63 odsto.


IZVOR: Vebsajt Vijesti, Tina Popović, 03.07.2018.


Naslov: Redakcija