Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O PREVOZU U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU: Rok za podnošenje novih redova vožnje, kao i starih redova vožnje sa promjenom 2. mart 2016. godine


U skladu sa članom 27 Zakona o prevozu u drumskom saobraćaju ("Sl. list RCG", br. 45/2005 i "Sl. list CG", br. 75/2010, 38/2012 i 18/2014) i članom 4 Pravila o načinu, postupku, kriterijumima i visini naknade za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju ("Sl. list CG", br. 58/2013), radi se usklađivanje Redova vožnje u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Predloge novih redova vožnje, kao i stare redove vožnje sa promjenom, zainteresovani prevoznici su dužni predati Službi saobraćaja Privredne komore Crne Gore, na adresi Ul. Jovana Tomaševića 9/5, Podgorica, najkasnije do 2. marta 2016. godine.

Zainteresovani prevoznici su dužni, u skladu sa članom 13 prethodno naznačenih Pravila, u zatvorenoj koverti, sa naznakom "Komisija za usklađivanje redova vožnje u međunarodnom prevozu"-"OTVARA KOMISIJA"dostaviti:

- zahtjev ovjeren i potpisan;
- predlog novog reda vožnje na propisanom obrascu, ovjeren i potpisan od svih partnera, u 4 (četiri) primjerka;
- itinerer za svaki predloženi red vožnje sa tekstualnim opisom linije;
- broj tabele sa nazivom putnog pravca, u skladu sa aktom kojim se uređuje minimalno vrijeme vožnje i udaljenost između stanica ili stajališta (daljinarom), na osnovu koje je sačinjen predlog reda vožnje, za teritoriju Crne Gore;
- ovjerenu kopiju važeće licence za obavljanje međunarodnog linijskog prevoza putnika za domaćeg prevoznika;
- ugovor o zajedničkom održavanju linije sa stranim prevoznikom koji sadrži režim zajedničkog održavanja linije kao i način prodaje voznih karata i
- dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za sprovođenje usklađivanja redova vožnje.

U Zahtjevu za usklađivanje redova vožnje, prevoznici su dužni precizno navesti koji se predlozi redova vožnje podnose, sa naznakom vrste redova vožnje koji se predlažu.

Ukoliko se dostavlja stari red vožnje sa promjenom, neophodno je naglasiti da se radi o starom redu vožnje sa promjenom (dostaviti u posebno naznačenoj koverti), priložiti važeću dozvolu i stari red vožnje, u koji se unose promjene.

Komisija za usklađivanje redova vožnje, shodno članu 15Pravila, iz daljeg postupka isključuje predloge redova vožnje koji nijesu sačinjeni u skladu sa:

- Zakonom o prevozu u drumskom saobraćaju;
- Pravilnikom o utvrđivanju daljinara i određivanju minimalnog vremena trajanja vožnje ("Sl. list CG", br. 23/2008, 20/2011 i 16/2014);
- Pravilnikom o obrascima reda vožnje i sadržaju i načinu vođenja evidencija registrovanih redova vožnje u linijskom prevozu putnika u drumskom saobraćaju ("Sl. list RCG", br. 15/2006) i
- Pravilima o načinu, postupku i kriterijumima za usklađivanje redova vožnje u međumjesnom prevozu i prevozu u međunarodnom drumskom saobraćaju.

Naknada za sprovođenje usklađivanja redova vožnje iznosi 140,00 EUR, za svaki novi predloženi red vožnje.

Naknada za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom iznosi 80,00 EUR, za svaki red vožnje.

Naknada u postupku prigovaranja iznosi 20,00 EUR, za svaki prigovor na predloženi međunarodni red vožnje.

Uplate izvršiti na žiro – račun Privredne komore Crne Gore, br. 520-1182100-95 kod Hipotekarne banke ad Podgorica, sa naznakom "za usklađivanje novih redova vožnje" ili "za evidentiranje starih redova vožnje sa promjenom".

Dokumentaciju koja je nepotpuna i nije dostavljena u utvrđenom terminu, Komisija za usklađivanje redova vožnje neće uzeti u razmatranje.

Izvor: Vebsajt Privredna komora Crne Gore, 03.02.2016.