Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKON O POVRAĆAJU ODUZETIH IMOVINSKIH PRAVA I OBEŠTEĆENjU: Država da isplati 229 miliona eura bivšim vlasnicima

03.10.2019.


Fond za obeštećenje obavezan je da postupi po 1.609 konačnih rješenja, koja su donijele komisije za povraćaj i obeštećenje. Radi se o rješenjima ukupne vrijednosti oko 229,4 miliona eura, koliko treba da se namire bivši vlasnici kojima je država nezakonito oduzela imovinu, ukazao je za Dan Momo Joksimović, predsjednik Partije penzionera, invalida i restitucije PIR.

"Fond za obeštećenje ima ukupno registrovana 8.233 korisnika prava na obeštećenje. Po konačnim rješenjima, od početka primjene zakona, bivšim vlasnicima su ukupno isplaćenau novcu oko 36,3 miliona eura. Shodno Zakonu o povraćaju oduzetih imovinskih prava i obeštećenju("Sl. list RCG", br. 21/2004, 49/2007 i 60/2007 - ispr. i "Sl. list CG", br. 12/2007 - dr. zakon, 30/2017 i 70/2017) izvršena je emisija obveznica serije f0o1 u iznosu od 105 miliona eura, koje su imale rok važenja tri godine, odnosno do 8. aprila 2007. godine. Od naprijed navedene emisije, iznos za koji je trajno umanjena obaveza Države prema korisnicima obeštećenja iznosi oko 18,5 miliona", objasnio je Joksimović.

Kako je naveo, od emisije obveznica serije FOo2 u ukupnoj vrijednosti od 210 miliona eura, Fond za obeštećenje je, postupajući po zahtjevima korisnika prava na obeštećenje kod Centralne depozitarne agencije (SDA), izvršio registraciju obveznicau ukupnoj vrijednosti od 90 miliona eura.

"Ukupan iznos za koji je trajno umanjena obaveza Fonda za obeštećenje prema bivšim vlasnicima je oko 142 miliona eura. Ukupan dug prema bivšim vlasnicima po svim konačnim rješenjima koja su dostavljena Fondu za obeštećenje od početka primjene zakona, iznosi oko 87 miliona eura", rekao je Joksimović.

Dodao je da je u početku primjene zakona više lica obeštećeno tržišnom vrijednošću bespravno oduzete imovine, i to u milionskim iznosima, dok su u više navrata izmjenama i dopunama Zakona o povraćaju i obeštećenju data nepovoljnija rješenja za bivše vlasnike, sa mnogo manjom naknadom.

"Nemamo informacije koliko se nezadovoljnih građana žalilo Sudu u Strazburu na rješenja domaćih sudova, a znamo da ima tih žalbi i to ne mali broj. Partija penzionera, invalida i restitucije Crne Gore PIR traži od poslanika da podnesu Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o povraćaju i obeštećenju, da se omogući svim građanima kojima su oduzeta imovinska prava novi produženi rok za podnošenje zahtjeva, da se svim bivšim vlasnicima omogući skraćeni postupak za rješavanje povraćaja imovine, naročito šuma, pašnjaka, poljoprivrednog zemljišta, gradskog građevinskog zemljišta koje nije privedeno namjeni, te da se bivšim vlasnicima naknada izvrši u kraćem roku po tržišnoj vrijednosti", istakao je Joksimović.


IZVOR: Vebsajt CdM, 01.10.2019.


Naslov: Redakcija