Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

POGLAVLJE 27 - ŽIVOTNA SREDINA I KLIMATSKE PROMJENE: U narednom periodu fokus na uspješnom sprovođenju donijetih propisa, izgradnji nedostajuće infrastrukture i daljem jačanju administrativnih kapaciteta, posebno inspekcijskih službi

03.09.2018.


"Crna Gora je ispunila svoje obaveze i spremno dočekuje otvaranje poglavlja 27 - Životna sredina i klimatske promjene, koje se očekuje do kraja godine", saopštio je glavni pregovarač sa Evropskom unijom, Aleksandar Drljević.

On je podsjetio da je u februaru predata pregovaračka pozicija.

"Crna Gora je ispunila svoje obaveze i spremno dočekujemo otvaranje 27. poglavlja. Očekujemo da bude otvoreno do kraja godine", rekao je Drljević agenciji MINA.

On je kazao da je riječ o veoma zahtjevnom i kompleksnom poglavlju i da brojni izazovi u toj oblasti ostaju i nakon njegovog otvaranja.

Kako je dodao Drljević, obaveze toj oblasti ne prestaju ni nakon stupanja u članstvo.

"Posvećeno radimo na usklađivanju s pravnom tekovinom EU i dostizanju evropskih standarda u oblastima poput odlaganja otpadom, upravljanja vodama i unapređenja kvaliteta vazduha jer nam je cilj da građanima i novim generacijama obezbijedimo zdravu životnu sredinu", istakao je Drljević.

On je, na pitanje smatra li da otvaranje poglavlja 27 previše kasni, rekao da sa svakim novim proširenjem i uvećanjem broja članica, proces pristupanja postaje sve zahtjevniji i kompleksniji.

"Tako na dinamiku otvaranja, odnosno zatvaranja pregovaračkih poglavlja, utiče i sama situacija i procedure u EU i državama članicama. Da bi se jedno poglavlje otvorilo, morate dobiti saglasnost svih 28 država članica, što zahtijeva vrijeme", naglasio je Drljević.

Kako je rekao, imajući u vidu zahtjevnost, kako 27. poglavlja, tako i cjelokupnog pregovaračkog procesa, još 2012, kada su otpočeti pristupni pregovori, znali su da će poglavlje Životna sredina biti otvoreno među posljednjima.

Drljević je podsjetio da su u julu 2016. godine, donošenjem sveobuhvatne Nacionalne strategije za poglavlje 27, ispunili mjerilo za otvaranje poglavlja koje je, prema njegovim riječima, jedno od najzahtjevnijih u pregovaračkom procesu, ne samo sa administrativnog aspekta nego i sa finansijske tačke gledišta.

“Iako na otvaranje poglavlja čekamo dvije godine, svjesni smo značaja koje ono ima za Crnu Goru, kao ekološku državu i njene građane, prethodni period iskoristili za sprovođenje sveobuhvatnih reformi u svim oblastima koje su obuhvaćene ovim poglavljem, tako da sam siguran da otvaranje 27. poglavlja dočekujemo potpuno spremni, sa izgrađenim kapacitetima i boljim stanjem na terenu”, poručio je Drljević.

On je dodao da je usvojen veliki broj zakona i podzakonskih akata kojima je usklađen crnogorski sistem sa pravnom tekovinom EU u oblasti životne sredine.

“Bilježimo i dobre rezultate u sprovođenju Nacionalne strategije i drugih dokumenata iz oblasti životne sredine, što je evidentirano nacionalnim izvještajima, kao i izvještajima Evropske komisije”, naveo je Drljević.

Na pitanje da li je zadovoljan dosadašnjim ostvarenim rezultatima u poglavlju 27, Drljević je kazao da je odrađeno dosta posla i da su to prepoznali evropski partneri.

Prema njegovim riječima, u narednom periodu fokus će biti na uspješnom sprovođenju donijetih propisa, izgradnji nedostajuće infrastrukture i daljem jačanju administrativnih kapaciteta, posebno inspekcijskih službi.

Drljević je rekao da će nastaviti s rješavanjem ekoloških i komunalnih problema s ciljem unapređenja stanja životne sredine i saniranja posljedica zagađenja.

“Imajući u vidu ulogu i značaj lokalnih samouprava za realizaciju obaveza iz ovog poglavlja, za nas je jako važno dalje snaženje kapaciteta crnogorskih opština za sprovođenje evropskih propisa i standarda iz oblasti životne sredine, kao i dalje uvođenje sistema primarne selekcije otpada i izgradnje infrastrukture u upravljanju otpadom”, naveo je glavni pregovarač.

On je kazao da će nastaviti s radom na upravljanju otpadom kroz selekciju, prevenciju, reciklažu i ponovnu upotrebu, kao i na nastavku sanacije takozanih "crnih ekoloških tačaka”, čime će riješiti problem industrijskog zagađenja.

Važno je, prema njegovim riječima, i uvođenje i primjena savremenih tehnologija za industrijska i energetska postrojenja s ciljem sprečavanja novih zagađenja.

“Svakako, posljednji, ali ne i najmanje važan segment predstavlja dalje jačanje svijesti građana o važnosti očuvanja životne sredine za buduće naraštaje”, naveo je Drljević.

On je rekao da su tokom prethodnog perioda imali veoma intenzivnu komunikaciju i saradnju sa našim evropskim partnerima, kako iz Evropske komisije, tako i sa ekspertima iz institucijama država članica zaduženih za životnu sredinu i sistema UN-a.

“To je omogućilo da, kroz razmjenu znanja i sagledavanje iskustava i naučenih lekcije država koje su sada punopravne članice EU, dođemo do efikasnijih i kvalitetnijih rješenja i boljih rezultata na terenu”, kazao je Drljević.

On je podsjetio da od početka godine podršku Ministarstvu održivog razvoja i turizma, u oblasti upravljanja i zaštite voda, pruža konsultant za zaštitu životne sredine Helmut Bloh.

“Imajući u vidu da je u pitanju veoma široka i kompleksna oblast koju obuhvata ovo poglavlje, ekspertska podrška je uvijek dobrodošla, posebno od strane država članica koje imaju najsvježije iskustvo iz pregovaračkog procesa”, rekao je Drljević.

Tekst je napisan uz finansijsku podršku Evropske unije kroz realizaciju projekta “Dealing with ethics and fake news” pod oznakom IPA2018/397-252. Sadržaj je isključiva odgovornost Agencije MINA i ne mora nužno odražavati stavove EU. Tekst se može preuzimati uz obavezno navođenje izvora.


IZVOR: Vebsajt Vlade Crne Gore, 01.09.2018.


Naslov: Redakcija