Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA CHF U EURE EUR: Centralna banka usvojila Odluku o nadzoru nad primjenom Zakona


Konverzija kredita u švajcarskim francima u eure može da počne jer je Centralna banka usvojila Odluku o nadzoru nad primjenom Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima CHF u eure EUR ("Sl. list CG", br. 46/2015 - dalje: Zakon), koji je stupio na snagu 22. avgusta 2015. godine.

Cilj je olakšavanje pozicije korisnika kredita u CHF, potvrđeno je iz Centralne banke, uz ocjenu da su se stekli uslovi za implementaciju odredbi Zakona u propisanim rokovima.

Odluka je u skladu sa obavezama CBCG, uređuje nadzor nad sprovođenjem zakona, kako je to propisano članom pet, navode iz Centralne banke.

Zakon predviđa da konverzija bude po zvaničnom kursu koji je važio na dan uzimanja kredita uz 8,2 odsto kamate. Konverzija treba da bude završena u narednih 30 dana, a novi ugovori potpisani za 45 dana. Za nadzor nad primjenom zakona zadužena je Centralna banka.

Postoji mogućnost da se bonitetnim klijentima ponudi i niža kamatna stopa od 8,2 odsto koja je predviđena zakonom. Kamata od 8,2 odsto na stambene kredite je visoka, jer se ona na crnogorskom tržištu kreće u rasponu od šest do 7,5 odsto.

ZAKON O KONVERZIJI KREDITA U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA CHF U EURE EUR ("Sl. list CG", br. 46/2015)

Nadzor nad primjenom zakona

Član 5

Nadzor nad primjenom ovog zakona ima Centralna banka Crne Gore.

Bliže propise o nadzoru nad bankama propisaće Centralna banka Crne Gore u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Centralna banka Crne Gore je dužna da o nadzoru komercijalnih banaka u skladu sa ovim zakonom dostavi poseban izvještaj Skupštini Crne Gore.

Izvor: Vebsajt CdM, 02.09.2015.

 

ZAKON O BORAVIŠNOJ TAKSI: Počela naplata boravišne takse za nautičare. Taksa će se plaćati paušalno u zavisnosti od vremenskog perioda boravka turista i dužine plovnog objekta u rasponu od pet do 150 eura

U Crnoj Gori je počela naplata boravišne takse na plovnim objektima nautičkog turizma.

 Naplata je propisana Zakonom o boravišnoj taksi ("Sl. list RCG", br. 11/2004, 13/2004 - ispr. i 48/2015 - dalje: Zakon).

Pod plovnim objektima nautičkog turizma podrazumijevaju se brod i jahta sa ugrađenim ležajevima koji se koriste za odmor, razonodu, sport i rekreaciju, izletničke ture i krstarenja.

Visinu boravišne takse za plovne objekte utvrdiće Vlada Crne Gore. Taksa će se plaćati paušalno u zavisnosti od vremenskog perioda boravka turista i dužine plovnog objekta u rasponu od pet do 150 eura.

Boravišna taksa plaća se prilikom preuzimanja vinjete.

Izmjena Zakona dovela je i do povećanja raspona boravišne takse do jedan euro, tako da ostavlja svim opštinama mogućnost da odrede njenu visinu prema više kriterijuma.

Namjera zakonodavca je da tim izmjenama ostvari veće finansijske efekte za lokalnu zajednicu i državu u cjelini.

Izvor: Vebsajt CdM, 02.09.2015.