Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

USVOJEN ZAKON O KONVERZIJI CHF KREDITA


U Skupštini Crne Gore usvojen je Zakon o konverziji kredita u švajcarskim francima (CHF) u eure. Zakon su podržala 52 poslanika, protiv ih je bilo šest, a uzdržano pet.

Zakonom, koji su u februaru predložili poslanici DF-a Nebojša Medojević, Andrija Mandić i Milan Knežević, predviđeno je da se kompletan teret kursnih razlika evidentira i taj iznos podijele korisnik kredita, banka kao davalac i država.

U tom slučaju Hypo Alpe Adria banka (HAAB) i država bi trebalo da otpišu po 33 odsto kursnih razlika, a 34 odsto korisnik kredita.

Naknadnim amandmanima Medojevića na predloženi tekst predviđeno je, između ostalog, da se krediti konvertuju u eure i da se na njih obračuna kamata od 8,2 odsto, dvostruko veća od one koja je snazi. Predviđeno je i da se napravi reobračun kredita, pri čemu država ništa ne bi plaćala.

Skupština je usvojila i Zakon o ličnom stečaju potrošača, na predlpg poslanika Liberalne partije, Andrije Popovića. Njime se definišu opšta pravila o ličnom stečaju potrošača polazeći od razloga koji su osnov za taj postupak, preko uslova za njegovo ostvarivanje, do mogućnosti oslobađanja potrošača od preostalih obaveza nakon isteka perioda provjere njihovog ponašanja.

Cilj predloženog zakona je da se povjeriocima izmire obaveze, ali i da potrošač dobije mogućnost za novi početak bez nagomilanih finansijskih obaveza. Da bi se pokrenuo postupak stečaja potrošača, on mora biti insolventan. U skladu sa Zakonom, za potrošača se kaže da je insolventan ukoliko više od šest mjeseci ne može da izmiri prispjele obaveze, koje prelaze sedmostruki iznos njegove plate ili neke druge nadoknade koju prima.

Ukoliko je potrošač koji je insolventan nezaposlen, smatraće se da je insolventan ukoliko je njegova obaveza veća od 2,5 hiljade eura.

Prošle su i izmjene i dopune Zakona o Fondu za zaštitu depozita (FZD), poslanika Socijalističke narodne partije (SNP), Aleksandra Damjanovića, kojima je predviđeno da ta institucija postane poreski obveznik.

Damjanović predlaže da se FZD oporezuje po stopi od devet odsto, koliko i ostali obveznici poreza na dobit, pa bi po tom osnovu Fond godišnje plaćao oko 900 hiljada eura. Izmjene su usvojene bez povratnog dejstva.

Usvojen je Zakon o boravišnoj taksi, kao i predlozi zakona o izmjenama budžeta, od kojih se jedan odnosi na rješavanje problema u Opštini Kolašin, a drugi obuhvata sve opštine.

Izmjene Zakona koje se odnosi na rješavanje problema u Opštini Kolašin podnio je Damjanović. Drugi predlog podnijeli su poslanici Socijaldemokratske partije.

Nije usvojen Predlog izmjena Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO) poslanika SNP-a, Srđana Milića. Njime je bilo predloženo da se do kraja godine produži rok za podnošenje prijava radnika koji su stekli uslove za penziju, a čija su preduzeća u stečaju.

Nije prošao ni Predlog izmjena Zakona o eksproprijaciji koji su podnijeli poslanici Pozitivne. Njime je predviđeno je da se u slučajevima eksproprijacije postupa po hitnom postupku, a rokovi u parničnom i vanparničnom postupku se maksimalno skraćuju, kako bi sudovi mogli brzo donijeti odluku o pravednoj naknadi za oduzeto zemljište, koja bi bila isplaćena ranijem vlasniku prije nego što pređe u državno vlasništvo.

Nijesu usvojeni ni predlozi izmjena zakona o vanparničnom i parničnom postupku, koje su takođe podnijeli poslanici Pozitivne.

Nije prošao ni Predlog dopuna Zakona o lukama, koji su podnijeli poslanici Liberalne i Socijaldemokratske partije, Andrija Popović i Draginja Vuksanović. Dopuna je predložena kako bi se otklonila pravna praznina u vezi sa odredbama o koncesijama, čime bi se obezbijedila zaštita javnog interesa.

Usvojeni su, između ostalog, zaključci Odbora za ekonomiju, finansije i budžet povodom održanog kontrolnog saslušanja na temu Sprovođenje politike, odnosno zakona u oblasti koncesija, sa osvrtom na realizaciju zaključaka Skupštine.

Predlog zakona o Morskom dobru Vlada je povukla zbog velikog broja dostavljenih amandmana, od kojih je dio usvojen.

Izvor: Vebsajt RTCG, 01.08.2015.