Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Odbijeni predlozi za utvrđivanje ustavnosti i zakonitosti naredbi u vezi sa virusom korona

03.07.2020.


Ustavni sud Crne Gore, u sastavu: predsjedavajući sudija Desanka Lopičić i sudije – dr Dragoljub Drašković, Milorad Gogić, Mevlida Muratović, mr Hamdija Šarkinović i Budimir Šćepanović.

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

∙ u predmetu U-I broj 5/19, odloženo donošenje odluke.

∙ u predmetu U-II broj 21/20, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 26. stav 5. u dijelu koji glasi " i protov nje se može pokrenuti upravni spor " Pravilnika o regrutaciji i selekciji kandidata za više stručno obrazovanje sa kriterijumima za ocjenjivanje testova, broj 2677/1, od 8. juna 2018. godine, koji je donio Upravni odbor Javne ustanove Više stručne šokole "Policijska akademija" Danilovgrad.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore.

∙ u predmetu U-II broj 23/20,većinom glasova, donio Odluku o odbijanju predloga za utvrđivanje neustavnosti i nezakonitosti Naredbe o sprovođenju mjera za sprječavanje infekcije izazvane novim koronavirusom ("Sl. list CG", br. 14/2020 i 50/2020 - dr. naredbe); Naredbe o zabrani putovanja putnika iz Crne Gore avio saobraćajem na sjever Republike Italije u Milano i Bolonju, kao i ulazak putnika iz tih destinacija u Crnu Goru ("Sl. list CG", br. 14/2020); Naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa ("Sl. list CG", br. 14/2020, 15/2020, 17/2020, 28/2020, 34/2020, 36/2020, 39/2020, 41/2020, 42/2020 - dr. naredba, 50/2020 - dr. naredbe, 51/2020, 54/2020, 60/2020 - dr. naredba i 62/2020) i Naredbe o proglašavanju epidemije zarazne bolesti COVID 19 ("Sl. list CG", br. 24/2020), u dijelu na koji ukazuju podnosioci.

∙u predmetu U-II broj 7/19, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 8. Odluke o izmjenama i dopunama Statuta JU "Gradsko pozorište" Podgorica, broj 01-18, od 15. marta 2012. godine, koju je donio Pozorišni savjet JU "Gradsko pozorište" Podgorica.

∙u predmetu U-II br. 39/19, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o cijenama usluga deponovanja komunalnog otpada na deponiji "Livade" u Podgorici, broj 2/07 OD 158., od 7. maja 2007. godine, koju je donio Odbor direktora "Deponija" DOO Podgorica.

∙u predmetu U-II broj 20/20, donio Rješenje o pokretanju postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o korišćenju i naknadama za korišćenje putnog pojasa i drugog zemljišta koje pripada državnom putu ("Sl. list RCG", br. 73/2004 i "Sl. list CG", br. 13/2011 - odluka US i 53/2012 ) i odbacivanju zahtjeva za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji donijetih na osnovu osporenih odredaba Pravilnika.

∙u predmetu U-II broj 12/18 i 42/18, donio Odluku o ukidanju odredaba člana 4. al. 6. i 7., u dijelu koji glasi: "i magistralnih i regionalnih puteva u zoni zahvata DUP-a koji predstavljaju gradsku ulicu i ulicu u naselju", i alineja 9., u dijelu koji glasi: "i magistralni i regionalni put u zoni zahvata DUP-a koji predstavljaju gradsku ulicu i ulicu u naselju", člana 15. stav 1., člana 18.stav 1. alineja 1., člana 19. stav 1. tačka a) al. 1. i 2., tačka b) al. 1. i 2., člana 20. stav 1., u dijelu koji glasi: "i magistralnom i regionalnom putu u zoni zahvata DUP-a koji predstavljaju gradsku ulicu i ulicu u naselju", člana 21. stav 1., u dijelu koji glasi: "magistralnom i regionalnom putu (u granicama DUP-a) i", člana 23. stav 1. al. 1 i 2. i člana 24.stav 1. alineja 1. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 32/11., 26/13., 33/14., 4/15., 10/15., 37/16., 48/16., i 19/17.), koju je donijela Skupština opštine Mojkovac i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke i Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje puta i putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 29/19.), koju je donijela Skupština opštine Mojkovac i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji su Odluke objavljene.

∙u predmetu U-II 59/18, donio Odluku kojom se utvrđuje da Uredba o zvanjima, uslovima za sticanje zvanja i oznakama zvanja službenika obezbjeđenja u Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija ("Sl. list CG", br. 62/2016 i 11/2020 - dr. uredba), koju je donijela Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. septembra 2016. godine, u vrijeme važenja nije bila u saglasnosti s Ustavom i zakonom.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je odluka objavljena.

∙u predmetu U-II br. 61/18, donio Odluku o ukidanju Odluke o utvrđivanju cijene isporučene vode i usluga odvođenja i prečišćavanja fekalnih voda, broj 17670., koju je donio Upravni odbor JP "Vodovod i kanalizacija", Podgorica, na sjednici održanoj 24. juna 2011. godine i prestaje da važi dnom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 01.07.2020.


Naslov: Redakcija