Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

ZAKON O BORAVIŠNOJ TAKSI: Naplatu boravišne takse vrši pravno i fizičko lice koje pruža usluge smještaja


Važećim Zakonom o boravišnoj taksi ("Sl. list RCG", br. 11/2004 i 13/2004 - ispr.) uređuju se osnovni elementi za plaćanje boravišne takse. Boravišna taksa je novčani iznos koji plaća lice koje izvan svog prebivališta koristi usluge smještaja, u smještajnom objektu, u kojem se obavlja turistička i ugostiteljska djelatnost, za čiji rad je izdato odobrenje za rad nadležnog organa. Smještajni objekti su hoteli, moteli, pansioni, turistički apartmani, odmarališta, kampovi, planinarski domovi, sobe za iznajmljivanje i plovni objekti nautičkog turizma (jahte, brodovi), te drugi objekti u kojima se pružaju usluge smještaja.

Boravišnu taksu pod jednakim uslovima plaćaju domaći i strani državljani, a Odlukom o boravišnoj taksi propisom uvodi opština, glavni grad ili prijestonica

Boravišna taksa iznosi jedan evro dnevno, a članom 3 važećeg Zakona o boravišnoj taksi propisani su uslovi za oslobađanje od plaćanja ili umanjenje iznosa boravišne takse određenim licima:

1) djeci do 12 godina starosti;

2) licima sa teškim čulnim i tjelesnim smetnjama;

3) lica upućena na banjska i klimatska liječenja, odnosno, specijalizovanu rehabilitaciju od nadležne ljekarske komisije;

4) lica koja obavljaju sezonske poslove sa prijavljenim boravkom u turističkom mjestu;

5) lica koja neprekidno borave u objektu za smještaj duže od 30 dana;

6) učesnici školskih ekskurzija, odnosno učenici i studenti čiji boravak organizuju škole i fakulteti u okviru redovnih programa, održavanja sportskih i kulturnih manifestacija;

7) strani državljani koji su po međunarodnim konvencijama i sporazumima oslobođeni plaćanja taksa;

8) strani državljani koji organizovano, preko zvaničnih humanitarnih organizacija, dolaze radi pružanja humanitarne pomoći.

Boravišnu taksu umanjenu za 50% plaćaju lica od 12 do 18 godina starosti, a Opština može svojim propisom odrediti i druga lica koja su oslobođena od plaćanja boravišne takse.

Naplatu boravišne takse vrši pravno i fizičko lice koje pruža usluge smještaja, odnosno, davalac smještaja. Davalac smještaja naplaćuje boravišnu taksu istovremeno sa naplatom usluge smještaja i dužan je da na računu za usluge smještaja posebno iskaže iznos boravišne takse, a u slučajevima oslobađanja navede osnov za oslobađanje od plaćanja iste. Ukoliko davalac smještaja ne naplati boravišnu taksu dužan je na svoj teret da uplati iznos nenaplaćene boravišne takse.

Ukoliko lica koja borave kod rođaka, prijatelja komšija ili drugih srodnika, koji te nekretnine (stanove, kuće, sobe, apartmane) ne koriste u komercijalne svrhe, odnosno ne obavljaju ugostiteljsku djelatnost, nisu u obavezi da plate iznos boravišne takse, jer se u takvom smještajnom objektu ne obavlja turistička i ugostiteljska djelatnost.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo održivog razvoja i turizma, 02.07.2015.