Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: Održana 54. sednica Administrativnog odbora: Odbor dao pozitivno mišljenje na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komisije za sprječavanje sukoba interesa


Na 54. sednici Administrativnog odbora Skupštine Crne Gore, održanoj 2. jula 2015. godine, Odbor je dao pozitivno mišljenje na Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komisije za sprječavanje sukoba interesa, broj 00-63-14/15-48 od 26. juna 2015. godine.

Na sednici su u svojstvu predlagača akta, saglasno članu 67 stav 1 Poslovnika Skupštine Crne Gore, učestvovali u radu, Slobodan Leković, predsednik Komisije za sprječavanje sukoba interesa i Maja Karas Bošković, savjetnica u Komisiji za sprječavanje sukoba interesa.

Odbor je saglasno članu 24 Zakona o elektronskim medijima ("Sl. list CG", br. 46/2010, 40/2011 - dr. zakon, 53/2011 i 6/2013), odlučio da pokrene postupak imenovanja tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije, upućivanjem Javnog poziva ovlašćenim predlagačima, iz reda predstavnika univerziteta, nevladinih organizacija koje se bave zaštitom ljudskih prava i sloboda, i udruženja komercijalnih emitera, čijim predstavnicima mandat ističe 9. decembra 2015. godine.

Odbor je utvrdio tekst Javnog poziva i Obrazac za predlog za imenovanje članova Savjeta Agencije za elektronske medije i odlučio da 15. jula 2015. godine dostavi radi objavljivanja Javni poziv "Službenom listu Crne Gore", web sajtu Skupštine i u štampanim medijima: "Pobjeda", "Dan", "Dnevne novine" i ND "Vijesti".

Odbor se upoznao i sa Zahtjevom Senata Prijestonice Crne Gore od 11. maja 2015. godine, u vezi sa Odlukom o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Senata Prijestonice. S tim u vezi, Odbor je konstatovao da je članom 82 Ustava Crne Gore ("Sl. list CG", br. 1/2007) taksativno utvrđena nadležnost Skupštine Crne Gore i da se Poslovnikom o radu Senata Prijestonice ne može određivati obaveza SkupštineCrne Gore, odnosno Administrativnog odbora da odredi dva zamjenika predstavnika Skupštine Crne Gore u Senatu Prijestonice.

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 02.07.2015.