Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA: Javna rasprava sprovedena, dodatne konsultacije zbog velikog interesovanja javnosti

03.04.2020.


Ministarstvo javne uprave nije organizovalo javnu raspravu, kako se to navodi u saopštenju više NVO i medija, već je, nakon završene javne rasprave, mimo propisane obaveze organizovalo dodatne konsultacije o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama.

Cilj dodatnih konsultacija da NVO i mediji kao najčešći korisnici zakona o SPI budu uključeni tokom čitavog procesa njegove pripreme, kao što je bio slučaj sa ovim zakonom od samog početka.

Proces javnih konsultacija o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od početka sprovodimo na transparentan način uz poštovanje svih neophodnih faza u skladu sa propisom Vlade koji uređuje postupak sprovođenja javne rasprave.

Podsjećamo, da je u skladu za propisima, javna rasprava o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama zakona o slobodnom pristupu informacijama, u trajanju od 40 dana održana od 17. septembra do 31. oktobra 2019. godine, pa čudi nepoznavanje propisa u oblasti javnih konsultacija, te pozivanje na zloupotrebu instituta. 

O sprovedenoj javnoj raspravi sačinjen je Izvještaj o javnoj raspravi koji je objavljen na portalu e-uprave sajtu ministarstva http://www.mju.gov.me/biblioteka/izvjestaji

U skladu sa zaključkom Posebne grupe između Evropske komisije i Crne Gore da će "Crna Gora uzeti u obzir dobijene inpute nakon javnih konsultacija i u saradnji sa SIGMA-om i Evropskom komisijom osigurati poštovanje evropskih standarda i principa potpunog i transparentnog pristupa informacijama u posjedu javne uprave, uz ograničene restrikcije (kao što su pitanja nacionalne bezbjednosti)", nakon javne rasprave inovirali smo tekst zakona i usaglasili ga najprije sa SIGMA-om, a nakon toga i sa Evropskom komisijom.

Na ovaj način u potpunosti je ispoštovana sva zakonska procedura, te naše obaveze prema SIGMA-i i Evropskoj komisiji, čime su se stekli uslovi da zakon uđe u vladinu proceduru. 

U odnosu na nacrt zakona koji je bio na javnoj raspravi u periodu septembar-oktobar prošle godine, ova verzija nacrta zakona maksimalno je usvojila predloge i mišljenja javnosti. Tako su dvije glavne sugestije razmotrene i prihvaćene i odustalo se od uvođenja zloupotrebe prava i izmjene pravila o troškovima u upravnom postupku i upravnom sporu, a kojima bi svaka strana snosila svoje troškove. 

Imajući u vidu ogromno interesovanje javnosti za pripremu ovog zakona, a naročito uvažavajući preporuke predsjednika Vlade koje su proizašle u okviru Otvorenog dijaloga sa medijima i NVO, u namjeri da javnost upoznamo sa inoviranim tekstom zakona prije vladine procedure, planirano je održavanje okruglog stola koji je bio zakazan za 20. mart.

Imajući u vidu aktuelnu epidemiološku situaciju i nemogućnost da održimo okrugli sto, u skladu sa aktuelnim trenutkom i dostupnim mehanizmima, poštujući preporuke Vlade, objavili smo dodatne konsultacije o inoviranom tekstu zakona i pozvali sve zainteresovane javnosti da se još jednom izjasne o predloženim rješenjima.

To znači da se u ovoj fazi ne radi o javnoj raspravi, jer je javna rasprava u skladu sa propisom već sprovedena prošle godine, već o dodatnim konsultacijama i o našoj želji da zainteresovane javnosti upoznamo sa prihvaćenim predlozima za izmjene zakonskog teksta, a prije zvaničnog upućivanja u vladinu proceduru.

Vjerujemo da je naš poziv odgovoran i primjeren novonastaloj situaciji, jer Ministarstvo javne uprave, kao i svi drugi državni organi, nastavlja da obavlja poslove iz svoje nadležnosti.

Istovremeno, naš poziv omogućava učešće svih zainteresovanih u ovoj fazi pripreme zakona, jer kao što smo najavili sa svim zainteresovanim subjektima koji do 3. aprila 2020. godine budu dostavili primjedbe, predloge i sugestije, u skladu sa aktuelnom situacijom, organizovaćemo video konferenciju.


IZVOR: Vebsajt Ministarstvo javne uprave, 31.03.2020.


Naslov: Redakcija