Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

ZAKONI O STEČAJU I O ODUZIMANJU IMOVINSKE KORISTI STEČENE KRIMINALNOM DJELATNOŠĆU: Prijete odštetni zahtjevi zbog preklapanja zakona

03.03.2020.


Novi instituti u krivičnom pravu koji se odnose na oduzimanje imovine stečene kriminalom, pored neospornih benefita zbog nedovoljno jasnih normi dovode do preklapanja dva lex specijalisa - Zakona o stečaju ("Sl. list CG", br. 1/2011, 53/2016, 32/2018 - odluka US i 62/2018 - odluka US) i Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću ("Sl. list CG", br. 58/2015 i 47/2019). Stoga, ako se što prije ne riješe određene nedoumice, državi prijete veliki odštetni zahtijevi.

Najbolji način da se država obračuna sa kriminalom je svakako oduzimanje imovine, stečene tim poslovima. No zbog različitog tumačenja novog zakona, veoma lako može doći do veće štete nego koristi. Viši sudovi sve više mjera donose o privremenoj blokadi imovine u stečaju, sa čime se ne slažu pojedini teoretičari koji imaju jasan stav po tom pitanju.

"Država u takvim situacijama treba da se pojavi kao razlučni ili izlučni povjerilac, dok Skupština ne izglasa neko adekvatnije rješenje", smatra advokat, doc. dr Slobodan Stojanović.

Otvaranjem stečaja dužniku prestaju sva prava u firmi, tako da više ne raspolaže svojom imovinom, koja se po isplatnim redovima raspoređuje povjeriocima.

U nekim predmetima zakon se čak i retroaktivno primjenjuje te je blokirana imovina u stečaju, koji je otvoren čak i nekoliko godina prije nastanka djela. Prodat je i hotel, ali se zbog blokade ne može upisati na kupca, niti se mogu izmiriti povjerioci, objašnjava profesor. No, šta ako se nakon desetak godina dokaže da ta imovina nije stečena kriminalom

"Savjetovao bih oštećenim povjeriocima kada iscrpe sve mehanizme kada se obrate Ustavnom sudu zbog povrede ljudskih prava", dodaje Stojanović.

On podsjeća da je Krivični sud donošenjem privremene mjere povrijedio i Ustav koji propisuje jednakost među zakonima.

Ako se pomenute nedoumice ne riješe što prije, državi slijede veliki odštetni zahtijevi radnika i privrednih društava, s obzirom da se sve više vodi finansijskih istraga, a blokirana imovina nije ni osigurana, te veoma lako može doći do potpunog uništenja.


IZVOR: Vebsajt RTCG, 29.02.2020.


Naslov: Redakcija