Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SAVJET ZA GRAĐANSKU KONTROLU RADA POLICIJE: Neophodno unaprjeđenje komunikacije policije i Vrhovnog državnog tužilaštva


Kapaciteti policije za komunikaciju sa državnim tužilaštvom potrebno je unaprijediti, jer je ona često previše rutinska i telefonska, ocijenio je predsjednik Savjeta za građansku kontrolu rada policije, Aleksanadar Saša Zeković.

On je naveo da i policija i tužilaštva saopštavaju da je saradnja uglavnom zadovoljavajuća, a da državni tužioci, posebno, ističu da ima značajnog prostora da se to poboljša.

Pojedini primjeri iz prakse, i određeni pristupi pa i opstrukcije, šalju javnosti poruku kao da su policija i tužilaštvo dvije različite strane. To nije dobro i to nije bila intencija novog Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. list CG", br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - odluka US, 2/2015 - odluka US, 35/2015 i 58/2015 - dr. zakon), ocijenio je Zeković.

Stvoren je, kako smatra, utisak da još nijesu definisani uzroci koji ograničavaju, usporavaju ili opstruiraju tu saradnju.

"Rekao bih da problem nije toliko u procedurama i nejasnoćama koliko tu ima profesionalne sebičnosti i ličnih interesnih pristupa. Dodatno, poziciju policije otežava činjenica da se ista nije dovoljno reformisala, da nije razgradila ranije negativno nasleđe", rekao je Zeković.

Zeković je, na pitanje šta je potrebno uraditi da bi sardnja bila unaprijeđena, ukazao da Tužilaštvo ima ovlašćenje da goni izvršioce krivičnih djela i da rukovodi cjelokupnom operativnom djelatnošću policije. On je naveo da tome tako treba pristupiti i to omogućiti.

"Policiji su potrebne ne samo kadrovske promjene već i uspostavljanje nove, stvarne, demokratske, profesionalne, policijske kulture", poručio je Zeković.

U tužilaštvu su, kako je naveo, registrovane brojne i značajne promjene i napredak.

Zeković smatra da je neophodno da u policiju dođe značajan broj novih profesionalaca spolja, čije će zadatak biti da postojeću policijsku kulturu zamijene novom, oslobođenom zloupotreba i nedopustive solidarnosti i koji će podići novo efikasnosti i pozdanosti kompletne policijske organizacije.

"Potrebna nam je efikasan servis, koji služi zajednici, nikako partijska policija. U policiji su nam potrebni, od prvog do poslednjeg službenika, profesionalci koji omogućavaju i pomažu otkrivanje krivičnih djela, a ne pojedinci koji opstruiraju pravdu", ocijenio je Zeković.

On je, komentarišući ocjene u Izvještaju Evropske komisije da u praksi, saradnja između policije i Tužilaštva u pretkrivičnim postupcima još uvijek treba da se poboljša, rekao da je dokument Evropske komisije koji prati pristupanje Crne Gore Evropskoj Uniji svih ovih godina potvrdio ozbiljnost i vjerodostojnost.

Zeković je rekao da je upoznat sa stotinama predmeta u kojima je komunikacija bila korektna i uspješna. "Rekao bih da to zavisi od slučaja do slučaja što nikako nije dobro".

"Mislim da se generalno trebaju unaprijediti kapaciteti policije za komunikaciju sa državnim tužilaštvom. Njihova komunikacija u tom domenu je često previše rutinska i telefonska", rekao je Zeković.

On je kazao da je stekao utisak, upravo na osnovu uvida u primjenu policijskih ovlašćenja, da nekada policijskim službenicima ali i zamjenicima državnog tužioca ponestaje interesovanja da primijene zakon.

Zeković je ocijenio da se policija godinama zapostavlja i da nema podršku koju su tokom procesa imali sudska vlast i tužilačka organizacija.

"To se mora mijenjati jer u protivnom nećemo osigurati vladavinu prava. Policija je takođe značajna karika i tako joj treba pristupiti", poručio je Zeković.

On je rekao da se ne može koristiti opravdanje da je to izuzetno brojan i skup, sistem, jer se ulaže i u druge segmente pravosuđa, a zapostavlja policija koja ima, odlučujuću ulogu i za njihovu uspješnost.

"Ipak povećanje ulaganja u policiju zahtijeva povećanje profesionalnosti i odgovornosti koje trenutno, u policiji, nemamo. Uz sve to, kapaciteti policije su jako limitirani", smatra Zeković.

O tome se, prema njegovim riječima, ne govori dovoljno, a posebno ne govori dovoljno stručno.

"Minulih godina tolerisali smo sve i svašta u policiji. Različita imenovanja, koja su, i pored činjenice da nijesu bila dugog vijeka, ostavila štetne posledice", ukazao je Zeković.

Motivaciju, kako je poručio, treba povećati ali i poštovati i nagraditi, svakog profesionalca u policijskoj organizaciji.

Zeković je dodao da brojna razriješenja u policiji nikada nijesu razjašnjenja do kraja.

"To je neprihvatljivo. Policija je javni servis i javnost mora znati iz kojih razloga je razriješen načelnik neke organizacione jedinice ili zašto izostaje odgovornost pojedinih starešina, poput komadanta SAJ-a, koji su urušili kredibilitet policije u cjelini", pojasnio je Zeković.

On je precizirao da javnost još uvijek ne zna zašto nijesu sankcionisani oni državni tužioci koji su u ranijem periodu bili bez rezulata u primjeni zakona.

"Čini se, još uvjek, da i policijska i tužilačka organizacija još uvjek nijesu spremne da se odreknu onih koji ih nijesu dostojni. U tome prednjači policija", kazao je Zeković.

On je ocijenio da je državnotužilačka organizacija ostvarila izuzetan progres u komunikaciji sa ukupnom javnošću, što je, kako je naveo, za pohvalu i podršku.

Policija, prema riječima Zekovića, ne prati takva usmjerenja i sve više se samoizoluje.

"Ne samo što je komunikacija s medijima postala izuzetno kvalitetna i intenzivna već su državno tužilaštvo razvilo čitav niz djelotvornih mehanizama za komunikaciju i saradnju sa građanskim strukturama", rekao je Zeković.

On je podsjetio da se sve češće između nevladinih organizacija, koje u osnovi okupljaju i zastupaju građane i Vrhovnog državnog tužilaštva zaključuju sporazumi i memorandumi o saradnji.

"To podrazumijeva, između ostalog, dalje unapređenje transparetnosti, dostupnosti i vidljivosti tužilačke organizacije, jačanje kapaciteta, pokretanje zajedničke, stručne, izdavačke produkcije", ukazao je Zeković.

"Državni tužioci, na svim nivoima, svakodnevno su u medijima, što je izuzetno važno, ali participiraju i na brojnim skupovima. Ne mislim samo na međunarodne ili političke, elitne, skupove, već i na obične građanske tribine", pojasnio je Zeković.

On je ocijenio da je taj neposredan kontakt sa građanima, različitim društvenim grupama, u različitim sredinama, ključan za informisanost javnosti o radu državnih tužilaca i građenju povjerenja u njihov rad.

"Takav pristup, prilično sam siguran, već je doprinio da se dostupnost i povjerenje u državno tužilaštvo značajno popravi. A to gradi i čuva državu Crnu Goru", zaključio je Zeković. 

Izvor: Vebsajt CdM, 02.02.2016.