Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o izboru odbornika i poslanika, Zakona o ličnom stečaju potrošača, odbačen veći broj inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti

02.12.2016.


Ustavni sud Crne Gore, je na XVIII sjednici održanoj 30. novembra 2016. godine, kojom je predsjedavala Desanka Lopičić, predsjednica Ustavnog suda:

I  U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata:

•           u predmetu U-I broj 32/14, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti odredbe člana 65 stav 5 Zakona o izboru odbornika i poslanika ("Sl. list RCG", br. 16/2000 - prečišćeni tekst, 9/2001, 41/2002, 46/2002, 45/2004 - odluka US, 48/2006, 56/2006 - odluka US i "Sl. list CG", br. 46/2011, 14/2014);

•           u predmetu U-I broj 39/14, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 8. stav 3 i člana 19 stav 1 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. list CG", br. 2/2014, 6/2014 - ispr. i 43/2015), odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 7 stav 4 istog zakona i odbacuje predlog za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji preduzetih na osnovu osporenih odredaba Zakona;

•           u predmetu U-I broj 44/14,većinom glasova donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 1., 2., 3., 6., 7., 10. i 12. Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem ("Sl. list CG", br. 38/2012);

•           u predmetu U-I broj 37/15, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o ličnom stečaju potrošača ("Sl. list CG", br. 46/2015 i 3/2016);

•           u predmetu U-I broj 27/16, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 7. i 8. Zakona o sudskim vještacima ("Sl. list RCG", br. 79/2004);

•           u predmetu U-II broj 13/14, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 57. stav 3. u dijelu koji glasi: "iz redova kandidata izborne liste koja je na izborima ušla u Skupštinu opštine sa najmanje jednim mandatom, većinom glasova ukupnog broja odbornika" Statuta opštine Herceg Novi ("Sl. list RCG - Opštinski propisi", br. 15/2004 , "Sl. list RCG", br. 57/2005 - odluka US, "Sl. list RCG - Opštinski propisi", br. 31/2006 i 14/2007 i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 16/2009 i 16/2011), koji je donijela Skupštine opštine Herceg Novi;

•           u predmetu U-II broj 2/15, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Službe Gradonačelnika, br. 01-033/14-7, od 10. januara 2014. godine, br. 01-031/14-4829, br. 01-031/14-1249, br. 01-033/14-1280 i 01-033/14-1357, od 24. decembra 2014. godine, koji je donio Gradonačelnik Glavnog grada – Podgorice i Rješenja br. 11-113/15-17, od 17. februara 2015. godine, donijetog na osnovu osporenog Pravilnika i odbacuje zahtjev za obustavu izvršenja rješenja br. 11-113/15-17, od 17. februara 2015. godine, donijetog na osnovu osporenog Pravilnika;


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 30.11.2016.


Izvod iz vijesti, Naslov: Redakcija