Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocjenu ustavnosti Zakonika o krivičnom postupku, ukinute pojedine odredba Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti i Zakona o radu

02.11.2017.


Na XIII sjednici Ustavnog suda Crne Gore, održanoj 31.oktobra 2017. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

•           u predmetu U-I broj 5/13, donio rješenje kojim se pokreće postupak za ocjenu ustavnosti odredbe člana 159. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. list CG", br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - odluka US, 2/2015 - odluka US, 35/2015 i 58/2015 - dr. zakon), u dijelu koji glasi: "mjere iz člana 157 stav 2 ovog Zakonika na obrazloženi predlog ovlašćenog policijskog službenika ili po službenoj dužnosti, pisanom naredbom određuje državni tužilac." i odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 257. stav 2. Zakonika, u dijelu koji glasi: "zatraži od pružaoca usluga elektronskih komunikacija provjeru identičnosti telekomunikacijskih adresa koje su u određenom vremenu uspostavile vezu"

•           u predmetu U-I broj 25/14, većinom glasova, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba člana 9.a.stav 1.tačka.1.3.i 5. Zakona o porezu na nepokretnosti ("Sl. list RCG", br. 65/2001 i 69/2003 - dr. zakon i "Sl. list CG", br. 75/2010, 9/2015 i 44/2017).

•           u predmetu U-I broj 18/16, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 204. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. list RCG", br. 54/2003, 39/2004, 61/2004 - odluka US, 79/2004, 81/2004 - ispr., 29/2005 - dr. zakon, 14/2007 - odluka US i 47/2007 i "Sl. list CG", br. 12/2007 - dr. zakon, 13/2007 - dr. zakon, 79/2008, 14/2010, 78/2010, 34/2011, 40/2011 - dr. zakon, 66/2012, 39/2011 - dr. zakon, 36/2013 - dr. zakon, 38/2013, 61/2013, 6/2014 - ispr., 60/2014, 10/2015, 44/2015 - odluka US, 42/2016 i 55/2016) i odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 205., 206. i 207. navedenog Zakona.

•           u predmetu U-I broj 29/16, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 24.a. stav 1. tačka 6.a Zakona o porezu na dodatu vrijednost ("Sl. list RCG", br. 65/2001, 12/2002 - ispr., 38/2002, 72/2002, 21/2003, 76/2005, 4/2006 - ispr. i "Sl. list CG", br. 16/2007, 40/2011- dr. zakon, 29/2013, 9/2015, 53/2016, 1/2017 i 50/2017).

•           u predmetu U-I broj 10/17, većinom glasova, donio rješenje kojim se ne prihvata inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 78.a. Zakona o javnim izvršiteljima ("Sl. list CG", br. 61/2011 i 22/2017).

•           u predmetu U-I broj 20/17, donio rješenje kojim se odbacuje inicijativa za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredbe člana 438. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. list CG", br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - odluka US, 2/2015 - odluka US, 35/2015 i 58/2015 - dr. zakon).

•           u predmetu U-I broj 50/14, donio odluku kojom se ukida odredba člana 50. stav 6. Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Sl. list CG", br. 20/2014 i 56/2014) i prestaje da važi danom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".

•           u predmetu U- I broj 18/15, donio odluku kojom se ukidaju odredbe člana 139. stav 1. tačka 1. u dijelu koji glasi: "ako se poslodavac i zaposleni drukčije ne sporazumiju" i člana 140 Zakona o radu ("Sl. list CG", br. 49/2008, 26/2009 - ispr., 88/2009 - dr. zakon, 26/2010 - dr. zakon, 59/2011, 66/2012, 31/2014 i 53/2014 - dr. zakon) i prestaju da važe danom objavljivanja ove odluke.

Ova odluka objaviće se u "Sl. listu CG".


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 31.10.2017.


Izvod iz vijesti, Naslov. Redakcija