Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

SKUPŠTINA CG: 2. jula 2015. godine sednica Administrativnog odbora


54. sednica Administrativnog odbora biće održana 2. jula 2015. godine, sa početkom u 10:30 časova, u Plavoj sali.

Dnevni red:

- Usvajanje Zapisnika sa 53. sjednice Odbora -

1. Pokretanje postupka imenovanja tri člana Savjeta Agencije za elektronske medije;

2. Razmatranje Zahtjeva za određivanje dva zamjenika predstavnika Skupštine Crne Gore u Senatu Prijestonice, broj 00-63-14/15-46 od 11. juna 2015. godine;

3. Tekuća pitanja:

- Zahtjev Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, broj 00-63-14/15-44 od 4. juna 2015. godine;

- Zahtjev za obavljanje dopunskog rada poslanika Šefkije Murića, broj 00-63-14/15-42 od 28. maja 2015. godine;

- Informacija o Predlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o manjinskim pravima i slobodama, koji je podnijela Vlada Crne Gore; i

- Informacija o rješenjima donijetim u periodu između sjednica Odbora-

- Razmatranje Predloga pravilnika o izmjenama i dopuni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Stručne službe Komisije za sprječavanje sukoba interesa, radi davanja prethodnog mišljenja.

Izvor: Vebsajt Skupštine Crne Gore, 01.07.2015.