Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

KONKURS ZA IZBOR ČLANOVA ODBORA ZA VANSUDSKO RJEŠAVANJE SPOROVA POTROŠAČA: Rok za podnošenje prijava 15 jun 2016. godine


U skladu sa čl. 133 i 134 Zakona o zaštiti potrošača ("Sl. list CG", br. 2/2014, 6/2014 - ispr. i 43/2015) i čl. 2 i 3 Pravilnika o Arbitražnom odboru za vansudsko rješavanje sporova potrošača ("Sl. list CG", br. 14/2015), Privredna komora Crne Gore raspisuje KONKURS za izbor članova Odbora za vansudsko rješavanje sporova potrošača.

Odbor za vansudsko rješavanje potrošačkih sporova ima deset članova, od kojih se biraju:

  • pet članova - predstavnici Privredne komore Crne Gore i
  • pet članova - predstavnici organizacija potrošača.

Uslovi za učešće:

  • visoka školska sprema;
  • najmanje dvije godine radnog iskustva u struci;
  • da je lice poslovno sposobno i
  • da nije osuđivano za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje poslova arbitraže.

Potrebna dokumentacija:

1. Prijava sa naznakom da se konkuriše za predstavnika Privredne komore Crne Gore ili za predstavnika organizacija potrošača.

2. Biografija sa referencama o poznavanju prava potrošača.

3. Diploma ili uvjerenje o završenoj visokoj školskoj spremi.

4. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje ga čini nedostojnim za vršenje poslova arbitraže.

Članovi Odbora biraju se na period od tri godine, uz mogućnost ponovnog izbora.

Kandidat ne može konkurisati istovremeno kao predstavnik Komore i organizacija potrošača.

Kandidat za člana Odbora prijavu na oglas sa potrebnom dokumentacijom podnosi na adresu: Privredna komora Crne Gore, ul. Novaka Miloševa br.29/II, Podgorica ili elektronskim putem na e-mail: mgolovic@pkcg.org

Rok za podnošenje prijava na oglas je 15 dana.

Kontakt osoba: Maja Golović Vojinović; Tel: + 382 20 230 605; Fax: +382 20 230 493

Izvor: Vebsajt Privredna komora CG, 31.05.2016.