Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

POJAČANA INSPEKCIJSKA KONTROLA NA PRIMORJU: Za 15 dana utvrđeno 1.034 nepravilnosti


Uprava za inspekcijske poslove je, preko Koordinacionog tima za praćenje turističke sezone, pojačala nadzor na primorju u kojem učestvuju sedam inspekcija (Turistička, Tržišna, Inspekcija rada, Zdravstveno-sanitarna, Inspekcija zaštite prostora i Inspekcija za morsko ribarstvo). Na posljednjem sastanku su predstavljeni rezultati rada inspekcija za vremenski period od 15 do 28. maja 2015. godine u kojem je izvršeno 2.054 inspekcijskih nadzora i utvrđene 1.304 nepravilnosti.

Svakog četvrtka održava se sastanak u sjedištu Koordinacionog tima u Budvi na kojem pored šefa ovog tima i glavnih inspektora koji su koordinatori za pojedine primorske opštine, prisustvuju i načelnici komunalne policije iz primorskih opština kao i predstavnik Morskog dobra.

"Inspekcije su preventivno djelovale kada su u pitanju manji prekršaji, dok su se represivne mjere izricale prema onima koji su ozbiljno krše zakonske propise i time negativno utiču na regularno tržište. Stoga, u odnosu na 1.304 utvrđenih nepravilnosti inspekcije su donijele 631 ukazivanja kako bi se subjekti nadzora upoznali sa svojim obavezama, a izdato je 885 prekršajnih naloga i to u iznosu od 258.200 eura", stoji u saopštenju.

U navedenom periodu inspekcijski nadzor je bio usmjeren na kontrolu gradilišta iz dijela zaštite na radu i radnih odnosa.

"Sanitarna i Turistička inspekcija su vršile nadzor u objektima kolektivnog smještaja (odmarališta, hoteli) posebno u onim gdje su bila smještena djeca u okviru škole u prirodi, đačke, studentske ekskurzije i sportska takmičenja. Tržišna inspekcija je vršila nadzor u trgovinama posebno u dijelu zaštite ekonomskih interesa potrošača sa aspekta infirmisanja porošača o proizvodima u prometu, cijenama, izdavanja računa kao i drugim obavezama trgovaca u prometu robe i pružanju usluga u skladu sa odredbanja zakona o zaštiti potrošača.

Inspekcijski nadzor u dijelu zaštite prostora odnosio se na sankcionisanje subjekata koji su postavili privremene objekte u zoni morskog dobra bez odobrenja javnog preduzeća "Morsko dobro", pa je u poslednjih petnaest dana uklonjeno šest nelegalnih privremenih objekata", navodi se u saopštenju.

I u narednom periodu Uprava za inspekcijske poslove će vršiti pojačan nadzor na primorju u cilju suzbijanja sive ekonomije u svim sferama, ali i zaštitite korisnika svih usluga po pitanju zaštite njihovog zdravlja i potrošačkih prava.

Izvor: Vebsajt CDM, 01.06.2015.