Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

JAVNI POZIV ZA PODRŠKU UVOĐENJU I SERTIFIKACIJI SISTEMA KVALITETA I BEZBJEDNOSTI HRANE: Rok za podnošenje prijave 31. oktobar 2016. godine


Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja objavljuje Javni Poziv za podršku uvođenju i sertifikaciji sistema kvaliteta i bezbjednosti hrane. Poziv se objavljuje u okviru Agrobudžeta za 2016. godinu i budžetske linije 2.1.9. Unapređivanje kvaliteta proizvoda. Ovim Javnim pozivom uređuju se uslovi, kriterijumi i način prijavljivanja za korišćenje podsticajnih sredstava.

Prijave na javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili preko arhive MPRR u koverti na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, Direktorat za poljoprivredu i ribarstvo, po Javnom pozivu za dodjelu podrške za unapređivanje kvaliteta proizvoda za 2016 godinu, Rimski trg br. 46,
81000 Podgorica.

Prihvatljive investicije su investicije realizovane (završene) od 01.01.2016. godine do datuma podnošenja prijave. Rok za podnošenje prijave je 31. oktobar 2016. godine.

Nepotpune i neblagovremeno podnijete prijave kao i prijave koje nijesu ovjerene pečatom i potpisom ovlaštenog lica i koje nijesu u skladu sa uslovima javnog poziva, neće se razmatrati.
Informacije u vezi sa Javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona: 020/482-292.

Ovdje možete preuzeti:

Zahtjev za podršku unapređenju kvaliteta.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 01.03.2016.