Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine

OTVOREN POZIV ZA GRANTOVE KROZ IPARD LIKE 2: Poziv za apliciranje će biti otvoren do 31. maja 2016. godine


Kao što je najavljeno krajem decembra 2015, kada je potpisan dokument o grantu (Grant agreement) između Svjetske banke i predstavnika Vlade Crne Gore, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja dobilo je pravo za korišćenje sredstava u okviru projekta EU/IPA (RD) 2013, čija je vrijednost 6,2 miliona eura, od čega je 4,7 miliona eura grant Evropske unije i 1,6 miliona eura nacionalna kontribucija.

Shodno navedenom, Ministartsvo objavljuje otvaranje IPARD like 2 poziva za grantove, za koji su opredijeljena sredstava za bespovratnu podršku u iznosu od 5,2 miliona eura. IPARD like 2 projekat će biti implementiran kao dodatno finansiranje MIDAS projekta.

Poziv za apliciranje će biti otvoren od 01. marta, pa do 31. maja 2016. godine. Info kampanja, tj. prezentovanje detalja poziva i obuka potencijalnih aplikanata da na što kvalitetniji način mogu pripremati dokumentaciju za apliciranje će početi već od 10.03.2016.godine, i to po sledećem rasporedu:

10.03.2016.godine - Podgorica
11.03.2016.godine - Cetinje
14.03.2016.godine - Bar
15.03.2016.godine – Danilovgrad
16.03.2016.godine - Nikšić
17.03.2016.godine - Pljevlja
18.03.2016.godine - Bijelo Polje
21.03.2016.godine – Herceg Novi

- detalji o vremenu i mjestu održavanja radionica biće naknadno objavljeni.

Poziv ima za cilj jačanje subjekata u poslovanju hranom životinjskog i biljnog porijekla i dostizanje nacionalnih i EU standarda, kako bi podigli nivo higijenske i zdrastvene ispravnosti hrane koju proizvodimo.

Poziv se oslanja na Zakonu o bezbjednosti hrane ("Sl. list CG", br. 57/2015) na osnovu koga je urađena kategorizacija objekata koji posluju sa hranom životinjskog i neživotinjskog porijekla, gdje je kroz standardizovanu proceduru urađena procjena stanja kod svih objekata u Crnoj Gori koji se bave preradom hrane, a nalaze se u registrima Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, Vetreinarske uprave i Ministarstva zdravlja, i definisano je njihovo trenuto odstupanje od nacionalnih i EU standarda.

Kroz ovaj Poziv Ministarstvo daje mogućnost subjektima u poslovanju hranom, da na osnovu urađene kategorizacije, pripreme Planove unapređenja, koji će biti pregledani i odobreni od nadležnih institucija, i da na osnovu tih Planova unapređenja dalje razrađuju i planiraju svoju investiciju. Što više planirana investicija bude u skladu sa rješavanjem neusaglašenosti iz kategorizacije i ispunjavanju stavki iz Planova unapređenja, to će imati veću šansu da dobije podršku.

Ovim pozivom podržaće se sledeći sektori:

- sektor prerade mlijeka, tj proizvodnja raznih prerađevina iz ove oblasti,
- sektor prerade mesa, tj proizvodnja raznih prerađevina od mesa,
- Sektor ribarstva i akvakulture,
- Sektor prerade voća i povrća,
- Sektor prerade maslina i proizvodnje maslinovog ulja,
- Sektor prerade grožđa i proizvodnje vina, kao i
- Sektor prerade ljekovitog, šumskog i aromatičnog bilja;

Nivo prihvatljive investicije se kreće od 25.000 do 250.000 eura. Grant podrška Ministarstva je 50% od neto dijela kompletno završene investicije (bez PDV-a).

Sve informacije o daljim detaljima poziva možete dobiti od Direktorata za plaćanja MPRR:
adresa: Moskovska 101,
81000 Podgorica,
tel: 020 482 151; 020 482 2981, 067 205 790;

 Operativni priručnik za Ipard like 2 program za grantove.

Izvor: Vebsajt Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, 01.03.2016.