Poštovani posjetioci, sajt nadalje neće biti ažuriran usljed odluke kompanije Paragraf Lex da se privremeno povuče sa tržišta Crne Gore.

Svi propisi na sajtu kao i ostale informacije ažurirane su zaključno sa 31.3.2021.

Zastava Srbije | Zastava Bosne i Hercegovine
glavna-slika
Email Print

OCJENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Ukinute pojedine odredbe Zakonika o krivičnom postupku

01.10.2019.


Ustavni sud je, na IX sjednici, održanoj 27.septembra 2019. godine, kojom je predsjedavao dr Dragoljub Drašković, predsjednik Ustavnog suda

I U predmetima ocjene ustavnosti zakona, zakonitosti drugih propisa i opštih akata, Ustavni sud je:

u predmetu U-II broj 58/18, većinom glasova, donio Rješenje o neprihvatanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 24., člana 26. stav 2., člana 28. i člana 65. stav 3. u dijelu koji glasi: "pojedinačni iznos sredstava kredita koji se dodjeljuje kandidatima na rang listi "Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih AD "Montecargo" Podgorica, broj 4122/5, koji je donio Odbor direktora Društva, na sjednici od 29. jula 2015. godine.

u predmetu U-II broj 66/18, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti Odluke o obustavi naknade Odboru direktora JZU Dom zdravlja Mojkovac, br. 936, od 6. jula 2012. godine.

u predmetu U-II broj 21/19, većinom glasova, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti tačke 2.1.4. stav 2. podtačka 1. Državne studije lokacije "Čanj", koja je sastavni dio Odluke o donošenju Državne studije lokacije "Čanj" ("Službeni list Crne Gore", br. 83/09), koju je donijela Vlada Crne Gore i odbacivanju zahtjeva za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji donijetih na osnovu tačke 2.1.4. stav 2. podtačka 1. Odluke i odbacivanju zahtjeva za obustavu izvršenja pojedinačnih akata i radnji donijetih na osnovu tačke 2.1.4. stav 2. podtačka 1.Odluke.

u predmetu U-II broj 27/19, donio Rješenje o odbacivanju inicijative za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odredbe člana 7. stav 2.Ugovora o radu, br. 918., od 26. decembra 2016. godine, koji su zaključili JU "Gradski muzej Mirko Komnenović i galerija Josip Bepo Benković" Herceg Novi i zaposleni Đuro Prijić.

u predmetu U-V broj 1/19, donio Rješenje o odbacivanju predloga za rješavanje sukoba nadležnosti između Ministarstva održivog razvoja i turizma i Komunalne policije Prijestonice Cetinje.

u predmetu U-I br. 34/18, U-III br. 1970/18 i U-III br. 1987/18, većinom glasova, donio Odluku:

I UKIDAJU SE:

I1. odredbe člana 119. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. list CG", br. 57/2009, 49/2010, 47/2014 - odluka US, 2/2015 - odluka US, 35/2015, 58/2015 - dr. zakon i 28/2018 - odluka US), u dijelu koji glasi: "a ako i poslije toga odbije da svjedoči, može se zatvoriti. Zatvor traje dok svjedok pristane da svjedoči ili dok njegovo saslušanje postane nepotrebno ili dok se krivični postupak završi, ali najduže dva mjeseca" i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

I2. Rješenje Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br. 143/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenje Višeg suda u Podgorici, Kvs.br. 328/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br.1970/18);

I3. Rješenje Apelacionog suda Crne Gore, Kvsž.br. 144/18, od 2. decembra 2018. godine i Rješenje Višeg suda u Podgorici, Kvs.br. 329/18, od 28. novembra 2018. godine (ustavna žalba U-III br. 1987/18) i

II UTVRĐUJE SE da ukidanjem Rješenja iz tač. I2. i I3. ove izreke prestaju da važe tačke II i III izreke Rješenja Ustavnog suda Crne Gore, U-I br. 34/18, U-III br. 1970/18 i U-III br.1987/18, od 12. decembra 2018. godine.

III Ova Odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore".

u predmetu U-II broj 35/16, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 2. Odluke o naknadi za ekonomsko iskorišćavanje kulturnih dobara ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 29/2014, 10/2015 - ispr., 18/2015 - ispr. i 21/2015 - ispr., "Sl. list CG", br. 6/2019 - odluka US i "Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 38/2019), u dijelu koji glasi: morskog dobra i sl.", koju je donijela Skupština opštine Kotor i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

u predmetu U-II broj 15/17, donio Odluku o ukidanju Odluke o održavanju čistoće ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 9/2009, 14/2013 - odluka US, 40/2015 i 34/2016), koju je donijela Skupština Glavnog rada - Podgorica i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i nanačin na koji je objavljena Odluka.

u predmetu U-II broj 24/18, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 19. Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva i putnog zemljišta na teritoriji Prijestonice Cetinje ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 18/2012 i 48/2015), koju je donijela Skupštine Prijestonice Cetinje i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

u predmetu U-II broj 25/18, donio Odluku o ukidanju odredaba člana 9. i člana 10. stav 2. Odluke o naknadama za korišćenje puteva ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 30/2013 i 24/2018), koju je donijela Skupština opštine Andrijevica i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

u predmetu U-II broj 27/18, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 15. Odluke o naknadi za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Kotor ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 33/2014), koju je donijela Skupština opštine Kotor i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

u predmetu U-II broj 28/18, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 15. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva na teritoriji Opštine Bijelo Polje ("Sl. list CG - Opštinski propisi", br. 8/2014, 14/2014 - ispr., 36/2014, 36/2015 - ispr. i 12/2017), koju je donijela Skupština opštine Bijelo Polje i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

u predmetu U-II broj 30/18 donio Odluku o ukidanju odredaba člana 9. i člana 10. stav 2. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih puteva ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 10/12), koju je donijela Skupština opštine Tivat i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

u predmetu U-II broj 32/18, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 23. Odluke o korišćenju i naknadi za korišćenje putnog zemljišta pored opštinskih i nekategorisanih puteva ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 39/11), koju je donijela Skupština opštine Kolašin i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka

u predmetu U-II broj 33/18, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 14. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 46/16), koju je donijela Skupština opštine Bar i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka

u predmetu U-II broj 39/18, donio Odluku o ukidanju odredbe člana 22. Odluke o naknadama za korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji Opštine Petnjica ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 46/16), koju je donijela Skupština opštine Petnjica i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

u predmetu U-II broj 43/18, donio Odluku o ukidanju odredaba člana 9. i člana 10.

stav 2. Odluke o korišćenju i naknadama za korišćenje opštinskih puteva ("Službeni list Crne Gore – opštinski propisi", br. 38/12), koju je donijela Skupštine opštine Ulcinj i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljena Odluka.

u predmetu U-II broj 67/18, donio Odluku kojom se utvrđuje da Pravilnik o anonimizaciji podataka u sudskim odlukama, Su.I.br. 85/2010, od 19. aprila 2011. godine, koji je donio predsjednik Vrhovnog suda Crne Gore, u vrijeme važenja, nije bio u saglasnosti sa Ustavom i zakonom.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljen Pravilnik.

u predmetu U-II broj 73/18, donio Odluku o ukidanju odredaba člana 6. st. 3., 4., 7. i 8. Pravilnika o načinu i kriterijumima za rješavanje stambenih potreba sudija ("Službeni list Crne Gore", br. 50/14 i 51/17), koji je donio Sudski savjet i prestaje da važi danom objavljivanja ove Odluke.

Ova odluka objaviće se u "Službenom listu Crne Gore" i na način na koji je objavljen Pravilnik.


IZVOR: Vebsajt Ustavnog suda, 27.9.2019.


Naslov: Redakcija